• icon1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70.
 • iconinfo@gdf.hu
icon
+36 20 277 01 07

Képzések

Mérnökinformatikus mesterképzés (MSc)

Képzés helyszíne: Budapest
A képzés formája: nappali, levelező (mindkét formában munka mellett végezhető időbeosztással, a személyes vagy digitális jelenlétet igénylő órák jellemzően péntek délután és szombaton vannak)
Finanszírozási forma: államilag finanszírozott és önköltséges

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a mérnökinformatikus alapképzési szak.
 • Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a gazdaságinformatikus, a programtervező informatikus és az üzemmérnök-informatikus alapképzési szak. Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a főiskola kreditátviteli bizottsága elfogad. Ezekben az esetekben (az üzemmérnök-informatikus alapképzési oklevéllel rendelkezők kivételével — a mesterképzési képzési ciklusba való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 80 kredit az alábbi területekről:
  • természettudományi ismeretek (analízis, algebra, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, fizika) területén 20 kredit;
  • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, szaknyelv, társadalomtudomány) területéről 15 kredit;
  • számításelméleti és programozási ismeretek számítás- és algoritmuselmélet, programnyelvek, programtervezés, szoftver technológia területéről 15 kredit;
  • számítógép ismeretek (elektronika, digitális technika, mérés- és szabályozástechnika, számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok) területéről 15 kredit;
  • információs rendszerek ismeretei (adatbázis-kezelés, tudásreprezentáció, informatikai rendszerek modellezése, analízise, megvalósítása, biztonsági kérdései) területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányaiból a felsorolt területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

 • Az üzemmérnök-informatikus alapképzési szakról a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:
 • természettudományi alapismeretek (analízis, algebra, diszkrét matematika) 15 kredit;
 • gazdasági és humán ismeretek 5 kredit;
 • számításelméleti és programozási ismeretek (algoritmuselmélet, szoftvertechnológia) 10 kredit;
 • informatikai szakmai ismeretek (modellezés, számítógépes grafika és képfeldolgozás, adatbázisok, hálózati ismeretek, mesterséges intelligencia)              30 kredit.

A mesterképzés feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a 60 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül - a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint - meg kell szerezni.

A képzés célja:

Az okleveles mérnökinformatikus képzésen megszerzed az informatika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismereteket, így alkalmassá válsz új informatikai rendszerek tervezésére, informatikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, az informatikai célú kutatási-fejlesztési feladatok koordinálására.

Választható specializáció:

 • Dróntechnológia specializáció: A hallgatók alapos elméleti és gyakorlati felkészítést kapnak a dróntechnológia műszaki megoldásairól, a tervezett repülés alapú adatszerzés gyakorlatáról és a képfeldolgozás elméleti és gyakorlati megoldásairól. Az itt szerzett ismeretekkel különböző UAV repülések tervezési, adatfeldolgozási feladatokat oldanak meg, a kinyert adatokat pedig akár mesterséges intelligencia alapú rendszerekbe is tudják integrálni.

Főbb tárgyak, ismeretkörök:

 • Természettudományos ismeretek Alkalmazott felsőbb matematika, Operációkutatás, Információ- és kódelmélet, Rendszerelmélet
 • Gazdasági és humán ismeretek Stratégiai menedzsment, Minőségbiztosítás
 • Informatikai szakmai ismeretek Térinformatikai rendszerek, Távérzékelés, Mesterséges intelligencia és gépi tanulás, Adatbányászat és Big Data, Szolgáltatásbiztonság modellezése és elemzése
 • Dróntechnológia specializáció Drónok műszaki felépítése és fejlesztése, Pilóta nélküli légijármű-rendszerek jogi szabályozása, Drónadatok feldolgozása és alkalmazása, Mobil- és drónkommunikáció, Drónrepülések tervezése és gyakorlata, Intelligens képfeldolgozás és gépi látás

A diplomában szereplő szakmai végzettség:

Okleveles mérnökinformatikus

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A dróntechnológia területén a mérnökinformatikus MSc szintű szak iránti társadalmi és munkaerőpiaci igény markánsan megjelenik mind a munkáltatói, mind a hallgatói oldalon a következő években. Ugyanakkor a végzett mérnökeink önálló vállalkozások alapítására, meglévők irányítására is alkalmas tudással rendelkeznek.

 

Képzés megnevezése

Munkarend

Képzési idő

Finanszírozási forma

Költség/félév

Mérnökinformatikus mesterképzés (MSc)

nappali

4 félév

államilag finanszírozott

0 Ft

Mérnökinformatikus mesterképzés (MSc)

nappali

4 félév

önköltséges

450.000 Ft

Mérnökinformatikus mesterképzés (MSc)

levelező

4 félév

államilag finanszírozott

0 Ft

Mérnökinformatikus mesterképzés (MSc)

levelező

4 félév

önköltséges

450.000 Ft