Mérnökinformatikus mesterképzés (MSc)

 

A képzés célja mérnökinformatikusok képzése, akik az informatika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű elsajátítását követően képesek új informatikai rendszerek és eszközök tervezésére, informatikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, az informatikai célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására. Felkészültek tanulmányaik akár doktori képzésben történő folytatására is.

 

 

Képzés megnevezése

Munkarend

Képzési idő

Finanszírozási forma

Mérnökinformatikus mesterképzés (MSc)

nappali

4 félév

állami ösztöndíjas

Mérnökinformatikus mesterképzés (MSc)

nappali

4 félév

önköltséges

Mérnökinformatikus mesterképzés (MSc)

levelező

4 félév

állami ösztöndíjas

Mérnökinformatikus mesterképzés (MSc)

levelező

4 félév

önköltséges

 

 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányaiból a felsorolt területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

Az üzemmérnök-informatikus alapképzési szakról a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 

A mesterképzés feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a 60 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül - a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint - meg kell szerezni.

 

 

Választható specializáció

Dróntechnológia specializáció: A hallgatók alapos elméleti és gyakorlati felkészítést kapnak a dróntechnológia műszaki megoldásairól, a tervezett repülés alapú adatszerzés gyakorlatáról és a képfeldolgozás elméleti és gyakorlati megoldásairól. Az itt szerzett ismeretekkel különböző UAV repülések tervezési, adatfeldolgozási feladatokat oldanak meg, a kinyert adatokat pedig akár mesterséges intelligencia alapú rendszerekbe is tudják integrálni.

 

 

Főbb tárgyak, ismeretkörök

 

 

A diplomában szereplő szakképzettség

Okleveles mérnökinformatikus, Computer Science Engineer (záradékban a specializáció megnevezésével)

 

 

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A dróntechnológia területén a mérnökinformatikus MSc szintű szak iránti társadalmi és munkaerőpiaci igény markánsan megjelenik mind a munkáltatói, mind a hallgatói oldalon a következő években. Ugyanakkor a végzett mérnökeink önálló vállalkozások alapítására, meglévők irányítására is alkalmas tudással rendelkeznek.

 

 

A képzés költsége

Állami ösztöndíjas finanszírozás esetén a képzés költségét a Magyar Állam viseli. Önköltséges képzés díja nappali munkarendben 490.000 Ft/félév, levelező munkarendben 490.000 Ft/félév.