Szakirányú továbbképzés

Adatvédelmi és információbiztonsági menedzser

 

 

A képzés során a vállalati gazdasági biztonságot támogató adatvédelmi és információbiztonsági biztonságfelügyeleti rendszer működtetéséhez, menedzseléséhez szükséges tudáselemeket sajátítanak el a hallgatók. Az üzleti folyamatok és az üzleti eredményesség támogatásához hálózat és projektmenedzsment alapú rendszerszemlélet és a menedzsment döntések elfogadásához a jövőkép kontextusba helyezésének elsajátítása szükséges.

 

 

Képzés megnevezése Munkarend Képzési idő Finanszírozási forma
Adatvédelmi és információbiztonsági menedzser levelező képzés 2 félév önköltséges

 

A jelentkezés feltétele

A következő képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben (korábban egyetemi vagy főiskolai képzésben) szerzett oklevél: informatikai, műszaki, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, pedagógusképzés, jogi, közigazgatási, rendészeti vagy katonai.

 

Milyen tudás birtokába jutsz a képzés során?

 

 

 

Főbb tárgyak, ismeretkörök

 

Az információbiztonság alapjai, a létfontosságú információs infrastruktúra védelme: 20 kredit


Az információbiztonság és az információs kultúra alapjai, offenzív és defenzív tevékenység, létfontosságú információs infrastruktúra védelme, az információs támadások dimenziói. Etikai és projektirányítási ismeretek. Iratkezelési és elektronikus ügyintézési ismeretek. A magyar és nemzetközi információbiztonsági ajánlások. Kriptográfia, titkosítás, elektronikus aláírás, elektronikus szolgáltatások szabályozása.

 

 

Az adatvédelem és az információbiztonság jogi és minőségügyi alapjai: 15 kredit


Adatvédelem és információszabadság. A minősítéssel védhető közérdek, nem nyilvános és üzleti titok védelme. Minősített elektronikus rendszerek üzemeltetése. Kockázatelemzés és kockázatmenedzsment, információbiztonsági minőségirányítás, biztonságszervezés. Információbiztonsági auditálási okmányrendszer-ismeretek.

 

 

A komplex információbiztonság gyakorlati megvalósítása: 24 kredit


Rendszerek információbiztonsági üzemeltetése. Elektronikus információ biztonságának gyakorlata. Az alkalmazás- és rendszerfejlesztések biztonságának követelményei, és minőségbiztosítása. Az állami és önkormányzati rendszerek elektronikus információbiztonsága. A magyar szabványok és nemzetközi ajánlások az információbiztonsági rendszerfejlesztésekben. Hálózati behatolás-védelem, vírusvédelem.

 

 

A szakdolgozat kreditértéke: 8 kredit

 

Egyéb információk

A konzultációk ideje: péntek délután, szombat; átlagosan 8-9 alkalom/félév.

A képzés önköltséges, díja: 400.000 Ft/félév