Erasmus+ mobilitás

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre: Gábor Dénes Egyetem beiratkozott hallgatói
 
A Gábor Dénes Egyetem valamennyi hallgatója előtt nyitva áll a lehetőség, hogy egy befejezett tanév után az Erasmus+ program keretein belül 1–2 szemesztert külföldi partner intézményben végezzen, vagy akár külföldi cégnél szerezzen szakmai tapasztalatot.

 

 

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

 

1.    Tanulmányi mobilitás
Az Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás programjának célja, hogy a hallgatók valamely külföldi felsőoktatási intézményben részképzést folytassanak, vagyis egy szemesztert vagy teljes tanévet valamely partnerintézményünkben töltsenek el.

 

2.    Szakmai gyakorlat
A program célja, hogy a hallgatók külföldön teljesíthessenek szakmai gyakorlatot, melyhez ösztöndíj-támogatásban részesülnek. A külföldön teljesített gyakorlat célja a hallgató képzési programjának megfelelő munkatapasztalat szerzése, mely beszámítható a tantervbe illesztett, kötelezően teljesítendő gyakorlatnak. Ennek helyét a hallgató választja ki, és a tanszéki szakfelelőssel kell jóváhagyatni.

 

3.    Abszolutórium utáni szakmai gyakorlat
A program célja, hogy az abszolutórium után a hallgatók külföldön teljesíthessenek szakmai gyakorlatot, melyhez ösztöndíj-támogatásban részesülnek. A külföldön teljesített gyakorlat célja a hallgató képzési programjának megfelelő munkatapasztalat szerzése, mely beszámítható a tantervbe illesztett, kötelezően teljesítendő gyakorlatnak. Pályázni még aktív hallgatóként, a diploma megszerzése előtt kell.
A külföldön folytatott tanulmányok, illetve szakmai gyakorlat egyedülálló lehetőséget biztosítanak a kulturális, nyelvi és szakmai tapasztalatszerzésre, amely a diplomát követően jelentősen növeli a végzősök munkaerőpiaci versenyképességét.

 

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

 

A pályázathoz szükséges mellékletek

*ha Németországba jelentkezik, németül is beadhatja
**nyelvvizsga megléte nem feltétele a jelentkezésnek, de megfelelő nyelvtudással kell rendelkezni.

 

 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

 

A pályázatot papíron és e-mailben Havrelkáné Vállas Krisztina (erasmus@gde.hu) részére kell benyújtani.

A pályázati adatlap INNEN Letölthető.
 
Jelentkezési határidők:
Tanulmányi céllal:               őszi félévre – április 15-ig
                                           tavaszi félévre – november 15-ig
Szakmai gyakorlatra:         folyamatosan (a támogatási keret kimerüléséig)
 
További információk a GDE-en: Havrelkáné Vállas Krisztina, Tanulmányi Központ
E-mail: havrelkane.vallas.krisztina@gde.hu
 

Az értékelés szempontjai
A Gábor Dénes Egyetem célja, hogy külföldi tanulmányútra a legtehetségesebb, kiváló képességű hallgatók utazhassanak, így a tanulmányi eredmény, a tudományos , szakmai- és közösségi tevékenység és a megfelelő nyelvtudás meghatározó az ösztöndíjasok kiválasztásakor.
A benyújtott pályázatok alapján az arra érdemesnek tartott hallgatók angol, illetve német nyelvű elbeszélgetésen vesznek részt.
A kiutazók személyéről az Egyetem  Minőségirányítási  Bizottsága dönt. A pályázat eredményéről a jelentkezők írásban kapnak értesítést. A főiskola az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal támogatási szerződést köt.

 

Kreditbeszámítás
A külföldi tanulmányokat a partnerintézményben letett vizsgák, megszerzett kreditek alapján a Gábor Dénes Egyetem az itthoni előmenetelbe beszámítja.
A hallgató a visszaérkezését követően, a következő félévre való beiratkozáskor, a szemeszter kezdetét követő 1 hónapon belül kérheti a külföldi felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy elismerését. A kérelmeket formanyomtatványon, a Tanulmányi Központon keresztül kell eljuttatni a Kreditátviteli Bizottsághoz. 15 napon belül elbírálják és 30 napon belül bejegyzésre kerül a törzskönyvben. A Kreditátviteli Bizottság döntéséről a Tanulmányi Központ írásban értesíti a hallgatót.
A tantárgy egy másikkal helyettesíthető, ha legalább 75%-ban megfelel a helyettesített tantárgy programjával, és kreditpontjai nem kisebbek. Nem megfeleltethető tárgyakat fakultatív tárgyként lehet beszámítani.

 

 

FINANSZÍROZÁS

 

Az Erasmus+ mobilitás legnagyobb előnye, hogy a hallgató mentesül a fogadó intézményben a tandíjak, regisztrációs — és vizsgadíjak alól. Kisebb díjak megfizetésére azonban számítani lehet, pl. könyvtárhasználati díj, kedvezményes bérlet. Ezekről a partnerintézmények honlapjain lehet tájékozódni.
A nyertes pályázók az ösztöndíjban részesülnek, melyet napi díj formájában kapnak meg (a támogatás havi összegét kell 30-al osztani). A szerződéskötés után az ösztöndíj 90%-át kapják meg. A hallgató a záródokumentumok leadása után pedig a fennmaradó 10%-ot kapják meg.
Az ösztöndíj összege országonként változik.
A támogatási összeg nem minden esetben fedezi az összes felmerülő költséget, így a hallgatóknak előre kell tájékozódniuk a várható kiadásaikról!

 

Kiegészítő támogatások

A nyertes pályázóknak minden félévben kiírásra kerül két kiegészítő támogatási pályázat, a szociális alapú kiegészítő támogatás és a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatása. A kiírást a nyertes hallgatók emailben kapják meg.
A szociális alapú kiegészítő támogatás havi 200 euró az elnyert Erasmus+ alap ösztöndíjon felül.
A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatása enyhe betegség /fogyatékosság maximum 150 €/hó, közepesen súlyos betegség /fogyatékosság esetén maximum 320

 

 

ÖSZTÖNDÍJAK

 

Támogatások összefoglaló táblázata
KA131 2022-es projektek

Hallgatói tanulmányi
mobilitás
(SMS)

Hallgatói
szakmai
gyakorlat
(SMT)

Rövid távú hallgatói
mobilitás
1–14. nap
(15–30. nap)

1. csoport: „Magas megélhetési költségű” programországok 

(Dánia, Finnország, Izland, Írország, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország,
+ a 14. partnerrégió országai: Feröer-szigetek, Svájc, Egyesült Királyság)

600 € / hó

750 € / hó

 

2. csoport: „Közepes megélhetési költségű” programországok (Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Spanyolország, Portugália,
+ az 5. partnerrégió országai: Andorra, Monaco, San Marino, Vatikánvárosi Állam)

600 € / hó

750 € / hó

 

3. csoport: „Alacsonyabb megélhetési költségű” programországok 

(Bulgária, Cseh Köztársaság, Észak-macedón Köztársaság, Észtország, Horvátország, Lettország, Litvánia, (Magyarország,) Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország)

540 € / hó

690 € / hó

 

Partnerországokba irányuló mobilitások
(kivéve az 5. és 14. régiót)

700 € / hó
+utazási
támogatás

700 € / hó
+utazási
támogatás

 

BIP, Doktori mobilitás

   

70 € / nap
(a 15. naptól 50 € / nap)
1+1 nap utazás

Esélyegyenlőségi támogatás 

(külön igénylés alapján)

+ 250 € / hó

+ 250 € / hó

100 €
(150 € a 15–30 napos időtartamú mobilitásra)
+utazási támogatás

Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók és munkatársak kiegészítő támogatása (SN)

(külön igénylés alapján)

+ elnyert
összeg

+ elnyert
összeg

+ elnyert
összeg

 

 

PARTNER INTÉZMÉNYEK

 

INTÉZMÉNY — Érvényesség

ORSZÁG

HONLAPOK

SZAKOK

Hellenic Mediterranean University

Görögország

https://hmu.gr/en/home/

School of Managment and Economics,

School of Engineering

Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden 

Németország

https://www.oth-aw.de/en/

Department of Electrical Engineering, Media and Computer Science

Department of Business Studies

Tampere University of Applied Sciences

Finnország

https://www.tuni.fi/en/about-us/tamk

Software Engineering,

International Business (Experience economy                                                                                                                                                                                       and Tourism marketing, Accounting and finance)

Groupe ESAIP

Franciaország

https://www.esaip.org/en/

Engineering school — Computer science & networks, Risk, Health, Safety

& Environmental Management.

University of Tours

Franciaország

https://international.univ-tours.fr/english-version/courses-in-english

Business Studies, Technology Studies (Computer)

Aviation- Pilot Training

Istanbul Kültür University

Törökország

https://www.iku.edu.tr/en

Computer Engineering

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo

Bulgária

https://www.uni-vt.bg/eng/

Faculty of Economics (Tourism)

Faculty of Mathematics and Informatics

Escola Superior de Tecnologias FAFE

Portugália

https://www.iesfafe.pt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=12&lang=en

Tourism, IT management

Management

Polytechnic Institute of Santarém — School of Management and Technology

Portugália

https://www.ipsantarem.pt/apresentacao-e-estatutos-en/

Management and Technology College,

School os Sports,

Agriculture School

Education School,

Health College

University of Computer Sciences and Economics

Lengyelország

http://www.wsiie.olsztyn.pl/

http://www.wsiie.olsztyn.pl/fileadmin/user_upload/wspolpr_zagr/information_for_exchange_students.pdf

Information Technology

 

Panevezys College (University of Applied Sciences)

Litvánia

https://panko.lt/en/english-international-relations/

Computer Engineering,                     Social Sciences – Tourism and Leisure Management, Business Management

 

 

 

angol, spanyol nyelvtanfolyamok minden szinten

 

 

TOVÁBBI IFDORMÁCIÓK

 

Most érdemes belevágnod a külföldi élmény- és tapasztalatszerzésbe, hiszen a megújult Erasmus+ számtalan lehetőséget tartogat a számodra!

Összegyűjtöttük, hogy az idei évtől milyen újdonságokra számíthatsz hallgatóként.

 

1. Megemelt ösztöndíjak

Az ösztöndíj összege tanulmányi mobilitás esetén havi 540 — 600 euró, szakmai gyakorlat esetén pedig 690 — 750 euró a támogatási összeg (fogadó országtól függően). Az Európai Unión kívüli országokban az ösztöndíj havonta 700 euró, emellé pedig utazási támogatást is igényelhetsz.

 

2. Bővülő kiegészítő támogatások

Az alap ösztöndíjon felül igényelhető kiegészítő pénzügyi támogatásokra még többen jogosultak az új programszakaszban, valamint megemelkedtek a támogatási összegek is. Az Erasmus+ kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a kevesebb lehetőséggel rendelkezők nagyobb eséllyel vehessenek részt külföldi mobilitásban. A megújult esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás mellé egyidejűleg igényelheted a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatását is.

 

3. Európán kívüli lehetőségek

A korábbi programszakaszban csak keveseknek elérhető Európán kívüli Erasmus+ mobilitás szélesebb kör számára nyílik meg, így már a kontinensen kívüli célországokban is gondolkozhatsz! A választható célországokkal kapcsolatban az intézményi Erasmus+ koordinátorok tudnak pontos tájékoztatást adni.

 

4. Zöld utazási támogatás

Az Európai Unió az Erasmus+ programban is fókuszba helyezte a környezetbarát megoldások támogatását. A zöldítés jegyében utazási támogatást kapsz abban az esetben, ha a kiutazásodat környezetbarát módon intézed (pl. busszal, vonattal vagy autómegosztással).

 

5. Kombinálható virtuális és fizikai mobilitás

Részképzés és szakmai gyakorlat esetén is van lehetőséged az ösztöndíjas időszakodat fizikai és virtuális részvétellel vegyesen teljesíteni, azaz a mobilitás egy része online végezhető, míg a másik része személyes részvétellel zajlik a célországban. Fontos azonban, hogy ösztöndíj csak a külföldön töltött (fizikai és/vagy virtuális) időszakra jár.

 

További információk az Erasmus+ programról az alábbi linken érhetők el: 

 

Ha kell még egy ok, hogy pályázz…

Kövess minket a közösségi médiában, hogy napra kész legyél az Erasmus+ ösztöndíjjal! Kerülj képbe a program aktualitásaival Facebookon az Erasmus ösztöndíj hallgatóknak oldalon, és kövesd az épp külföldön tartózkodó Erasmus+ Tudósítók beszámolóit az @erasmusplus_hu Instagram oldalon! Inspirálódj volt ösztöndíjasok történeteiből, akiknek a karrierjében fontos szerepet játszott a külföldi tapasztalatszerzés! Ha pedig gyakorlati tippeket olvasnál az ösztöndíjas mindennapokhoz, nézz szét a Mobilitási Kisokosban!

 

Erasmus-Charter-2021-2027

Erasmus-Policy-Statement

Erasmus hallgatói charta-NC0121520HUN

KA131 2022_ráták_osszefoglalo_tablazat_20220404

Erasmus partnerintézmények