Ösztöndíjak és pályázatok

 

 

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj az előző szemeszterben nyújtott teljesítmény alapján kapható, a második félévtől - amennyiben nappali tagozaton, állami ösztöndíjas formában tanultok. Tanulmányi ösztöndíjat maximum az állami ösztöndíjas hallgatók ötven százaléka kaphat.

Időtartam: 5 hónap

Összege: minimum 8.400 Ft/hó

 

 

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az alap-, vagy mesterképzésen nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik legalább két félévre bejelentkeztek már, és legalább 55 kreditet szereztetek. Állami ösztöndíjas és önköltséges hallgatók is pályázhatnak rá.

Időtartam: 10 hónap

Összege: 34.000 Ft/hó

 

 

Alaptámogatás

Alaptámogatást azok a hallgatók kaphatnak, akik fogyatékossággal élők vagy egészségi állapotuk miatt rászorultak, hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek, családfenntartók, nagycsaládosok, félárvák, árvák, vagy nagykorúságuk előtt gyámság alatt álltak.

Alaptámogatásra a rendszeres szociális támogatás eljárásrendje szerint leadott kérelme alapján jogosult az a hallgató, aki az adott képzési szinten (alapképzés, mesterképzés, felsőoktatási szakképzés) első alkalommal létesít állami ösztöndíjas hallgatói jogviszonyt, és kérelmét az első aktív félévére való beiratkozás alkalmával beadja.

Az alaptámogatáshoz szükséges leadni a rendszeres szociális támogatást, aminek pozitív elbírálásban kell részesülnie.

Az alaptámogatás összege:

a) teljes idejű felsőoktatási szakképzésben vagy alapképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy esetén a hallgatói normatíva 50%-a, (jelenleg 83.300 Ft)

b) teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy esetén a hallgatói normatíva 75%-a, (jelenleg 124.950 Ft).

 

 

Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj

Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjra a nappali tagozatos, állami ösztöndíjas hallgatók, illetve azok pályázatnak, akik tanulmányaikat támogatott formában kezdték meg, és a megkezdett félévek száma alapján jogosultak lennének az állami ösztöndíjas képzésre.

Rendszeres szociális ösztöndíjra félévenként adható le pályázat. A jogosultság a hallgatói követelményrendszerben meghatározottak szerint kerül megállapításra.

Rendkívüli szociális ösztöndíjra akkor lehet pályázni, ha váratlan esemény - baleset, állás elvesztése - miatt romlik a hallgató szociális helyzete: ez egyszeri juttatás, a kérelmekről havonta egyszer dönt a Gábor Dénes Egyetem Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottsága.

Időtartam: havi (5 hó)

Összege: min. 11.900 Ft (10%-os kategória) 23.800 Ft (20%-os kategória)

 

 

Bursa Hungarica

Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá nappali munkarendű felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben vagy mesterképzésben folytatják tanulmányaikat.

A pályázatot minden évben ősszel írják ki az önkormányzatok a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve.

 

 

Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjak

Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjban az a felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végzett. Az ösztöndíj egy tanulmányi félévre megállapított, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított ösztöndíj is lehet.

 

 

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2023/24 tanév tavaszi félévében végzős hallgatók részére

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás mellett szellemitulajdon-védelmi szempontból is megvizsgálják, és feltérképezzék az általuk választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit.

További információkat ITT találhatóak!

 

 

Amennyiben kérdésed lenne, az alábbi e-mail címre küldheted el kérdéseidet: info@gde.hu