Műszaki (DigiTech) Menedzser – legyél Te a híd az informatika és az ipar között

 

Képzés célja

Megújult Műszaki menedzser alapszakunk azoknak a hallgatóknak kínál izgalmas lehetőségeket, akik érdeklődnek a legmodernebb informatikai technológiák iránt, és azt szeretnék megtanulni, hogyan alkalmazhatják ezeket a technológiákat az 21. századi ipari működés terén. Ez a képzés egyfajta hidat képez az informatika, a műszaki tudás és a vállalati menedzsment között, és lehetővé teszi az informatikai érdeklődésű hallgatók számára, hogy olyan kompetenciákat szerezzenek, amelyek a műszaki területen dolgozó szakembereket és a vállalati vezetőket egyaránt kiszolgálják és alkalmasak a jövő digitális gyárainak irányítására.

 

 

Képzés megnevezése

Munkarend

Képzési idő

Finanszírozási forma

Műszaki menedzser 

nappali

7 félév

önköltséges

Műszaki menedzser

távoktatás

7 félév

önköltséges

 

 

A felvételihez szükséges érettségi követelmények a 2024 szeptemberében induló képzésre

NEM KÖTELEZŐ EGY TÁRGYBÓL SEM AZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI, de 50 többletpont jár, ha van emelt szintű érettségid.

 

 

Milyen tudás birtokába jutsz a képzés során?

A GDE Műszaki menedzser alapszakja egy sor olyan tantárgyat és készséget foglal magában, amelyek segítségével a hallgatók felkészülhetnek a technológia és az informatika gyors változásaira, és hatékonyan tudják alkalmazni ezeket az ismereteket az ipari működés különböző területein. A szakon tanulók megismerik többek között az adatelemzés, mesterséges intelligencia, gépi tanulás, big data, IoT, block-chain és egyéb high-tech eszközök és rendszerek használatát, valamint megtanulják, hogyan integrálják ezeket az eszközöket a vállalatok mindennapi működésébe.

A Műszaki menedzser alapszakot választó hallgatók olyan készségeket szereznek, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy hatékonyan navigáljanak az informatikai projektek és fejlesztések terén, és egyúttal képesek lesznek vezetői szerepet betölteni technológiai területeken is. A képzés során megtanulják továbbá a hatékony problémamegoldás, projektmenedzsment, csapatmunka és kommunikáció technikáit, amelyek nélkülözhetetlenek a sikeres technológiai projektek és vállalati folyamatok irányításához.

 

Két tárgy választása kötelező az alábbiak közül:

gazdasági ismeretek; történelem; természettudomány; matematika; magyar nyelv és irodalom; kémia; informatika; földrajz; fizika; digitális kultúra; biológia; közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); informatikai alapismeretek; elektronikai alapismeretek; elektronika alapjai; villamosipar és elektronika ismeretek; közgazdaság ismeretek; informatika ismeretek; gépészet ismeretek; mechatronikai ismeretek; automatikai és elektronikai ismeretek;

 

Választható specializáció

Digitális technológia

 

Főbb tárgyak, ismeretkörök

Matematika, Informatika, Közgazdaságtan, Statisztika, Személyes kompetencia és kommunikáció fejlesztése, Programozási alapok, LEAN vállalatirányítás, Villamosságtan és elektronika, Pénzügyi alapismeretek, Ipar 4.0 technológiák, Vállalkozásmenedzsment, Digitális technika, Logisztika, Adatbázisok, Mérés- és irányítástechnika, Marketing, Számviteli és adózási alapismeretek, Integrált vállalatirányítási rendszerek, Innováció- és projektmenedzsment, Kontrolling, Stratégiai és üzleti tervezés, Digitális képfeldolgozás, Digitális tervezési és ábrázolási technikák, Integrált minőségirányítási rendszerek, Adatelemzés és vizualizálás, Termelési és karbantartási rendszerek, Folyamatfejlesztési módszertanok

 

A diplomában szereplő szakképzettség

Műszaki menedzser (engineering manager)

 

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A szakon végzettek széles körű karrierlehetőségek előtt állnak. Vezető pozíciókat tölthetnek be technológiai- és ipari vállalatoknál vagy akár saját vállalkozásokat is indíthatnak a digitális technológiák területén. Emellett a modern technológiák alkalmazásával képesek lesznek hozzájárulni a vállalatok hatékonyabbá és versenyképesebbé tételéhez is.

 

A végzett Műszaki menedzserek feladatai a következők:

  1. Digitális stratégia kidolgozása: A műszaki menedzsernek lehet szerepe a vállalati digitális stratégia kidolgozásában és a digitális eszközök használatának elősegítésében.
  2. Digitális projektek irányítása: A digitális projektek menedzselése, ideértve webfejlesztést, alkalmazásfejlesztést, online marketinget, adatelemzést és egyéb digitális kezdeményezéseket.
  3. Technológiai eszközök kiválasztása és kezelése: A műszaki menedzser lehet felelős olyan eszközök és szoftverek kiválasztásáért és kezeléséért, amelyek segítik a vállalat digitális fejlesztéseit.
  4. Ipari digitalizációs folyamatok megértése, alkalmazása és projekt alapú működtetése. A műszaki menedzser híd szerepet tölt be egy vállalat lean szemléletű, ipar 4.0 technológiai fókuszú mindennapos életében.
  5. Adatkezelés és elemzés: A vállalati adatok gyűjtése, elemzése és hasznosítása a digitális eredmények optimalizálása érdekében.
  6. Mérés és teljesítményértékelés: A műszaki menedzser feladata lehet a digitális kampányok és adatvezérelt transzformációk lebonyolítása, a vállalati működés és termelés optimalizálása, a költséghatékonyság és a projektek teljesítményének mérése, értékelése és az eredmények alapján újabb javaslatok kidolgozása.
  7. Biztonság és adatvédelem: Az online biztonság és az adatvédelem fenntartása és megfelelő intézkedések bevezetése a digitális tevékenységek során.
  8. Együttműködés más csapatokkal: A műszaki menedzsernek gyakran együtt kell működnie más csapatokkal, például a marketing, informatika és vezetőség részéről, hogy biztosítsa a digitális projektek összehangolását.
  9. Piackutatás és trendek figyelemmel kísérése: A digitális terület folyamatos változásban van, így a műszaki menedzsernek fontos figyelemmel kísérnie az ipari trendeket és az új lehetőségeket.

 

A képzés költsége

Állami ösztöndíjas finanszírozás esetén a képzés költségét a Magyar Állam viseli. Önköltséges képzés díja nappali munkarendben 360.000 Ft/félév, távoktatásos munkarendben 325.000 Ft/félév.