Tudományos Diákkör

 

A TDK célja és tevékenysége

 

A TDK célja a hallgatók bekapcsolódásának elősegítése a kötelező tananyagon túlmutató, elméleti és gyakorlati kutatómunkába. A munka egyéni vagy kollektív formában folyik, egy egyetemi oktató (konzulens) irányítása alatt. A kutatás témáját általában az oktató határozza meg, de a hallgató is megkeresheti oktatóját egy tudományos téma kiírására való felkéréssel. A TDK munka eredményeinek bemutatására az egyetem konferenciát szervez, amelyen a legjobb dolgozatok szerzői értékes jutalomban részesülnek. Az első díjas dolgozatok publikálásra kerülnek, és részt vesznek a kétévente megrendezésre kerülő országos konferencián (OTDK).

 

A TDK munkában való részvétel, a szellemi és anyagi sikeren túl számos előnnyel jár:

 

Egyetemünkön a TDK tevékenység szép hagyományokra tekint vissza. A 2013-as évben a Gábor Dénes Főiskola nyerte el az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatikai Szekciójának rendezési jogát. Továbbra is célunk az eddigi értékek megőrzése, sikeres hallgatóink szakmai kibontakozásának támogatása.

 

2023. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia

 

Idén 2023. december 19-én kerül megrendezésre a Gábor Dénes Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciája.

 

 

További információk kérhetők az alábbi címem: info@gde.hu

Dr. Kozma-Bognár Veronika

Tudományos Diákköri Tanács elnöke