1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70. info@gde.hu +36 20 999 8900

Tudományos Diákkör

 

A TDK célja és tevékenysége

 

A TDK célja a hallgatók bekapcsolódásának elősegítése a kötelező tananyagon túlmutató, elméleti és gyakorlati kutatómunkába. A munka egyéni vagy kollektív formában folyik, egy egyetemi oktató (konzulens) irányítása alatt. A kutatás témáját általában az oktató határozza meg, de a hallgató is megkeresheti oktatóját egy tudományos téma kiírására való felkéréssel. A TDK munka eredményeinek bemutatására az egyetem konferenciát szervez, amelyen a legjobb dolgozatok szerzői értékes jutalomban részesülnek. Az első díjas dolgozatok publikálásra kerülnek, és részt vesznek a kétévente megrendezésre kerülő országos konferencián (OTDK).

 

A TDK munkában való részvétel, a szellemi és anyagi sikeren túl számos előnnyel jár:

 

Egyetemünkön a TDK tevékenység szép hagyományokra tekint vissza. A 2013-as évben a Gábor Dénes Főiskola nyerte el az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatikai Szekciójának rendezési jogát. Továbbra is célunk az eddigi értékek megőrzése, sikeres hallgatóink szakmai kibontakozásának támogatása.