Gazdaságinformatikus (MSc)

 

A képzés célja gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek a komplex üzleti folyamatokat megérteni, problémákat feltárni és megoldási alternatívákat kidolgozni. Alkalmasak az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai rendszerekkel szemben támasztott igények felismerésére, fejlesztésre és a kész alkalmazások menedzselésére, valamint kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására. Felkészültek tanulmányaik akár doktori képzésben történő folytatására is.

 

 

Képzés megnevezése

Munkarend

Képzési idő

Finanszírozási forma

Gazdaságinformatikus (MSc)

nappali

4 félév

állami ösztöndíjas

Gazdaságinformatikus (MSc)

nappali

4 félév

önköltséges

 

 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a gazdaságinformatikus alapképzési szak.
 • Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a mérnökinformatikus, a programtervező informatikus és az üzemmérnök-informatikus alapképzési szak. meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. Ezekben az esetekben (az üzemmérnök-informatikus alapképzési oklevéllel rendelkezők kivételével) — a mesterképzési képzési ciklusba való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 70 kredit az alábbi területekről:
 • természettudományos ismeretek (analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány) területéről 10 kredit;
 • gazdasági és humán ismeretek közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, európai uniós ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan) ismeretek] területéről 20 kredit;
 • informatikai ismeretek (számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógép-hálózatok, programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés, adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, fejlesztés, -menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások) területéről 40 kredit.

 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányaiból a felsorolt területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

A 18/2016. (VIII. 5.) EMMI Rendelet 9.4.2. pontja szerint az üzemmérnök-informatikus alapképzési szakról a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • természettudományos alapismeretek (analízis, statisztika, operációkutatás) 10 kredit,
 • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, pénzügyi ismeretek, számvitel, kontrolling) 20 kredit;
 • informatikai ismeretek (számítógép-architektúrák, adatbázisok, üzleti intelligencia, vállalatirányítási rendszerek, minőségbiztosítás, informatikai audit, rendszerfejlesztés) 30 kredit.

 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a 60 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

 

Választható specializáció

Drónadat-gazdálkodás specializáció: A hallgatók elméleti és gyakorlati felkészítést kapnak a drónadat-gazdálkodási feladatok tervezésének és végrehajtásának területeiről, az adatszerzés és a vizuális adatfeldolgozás megvalósításairól. Az itt szerzett ismeretek alkalmassá teszik hallgatóinkat a gazdálkodást érintő tervezési és adatfeldolgozási feladatok megoldására, a folyamatok irányítására.

 

Főbb tárgyak, ismeretkörök

 • Matematika – operációkutatás, többváltozós statisztika
 • Gazdasági ismeretek – stratégiai menedzsment, vezetői számvitel és controlling
 • Környezetvédelmi ismeretek – környezetvédelem, rendszerelmélet
 • Párhuzamos adatfeldolgozási ismeretek – párhuzamos és elosztott adatfeldolgozás
 • Adatbázis ismeretkör – adatárház-fejlesztés, adatbányászat és Big Data
 • Informatikai stratégia
 • Szolgáltatásbiztonság- modellezés és elemzés

 

 

A diplomában szereplő szakképzettség

Okleveles gazdaságinformatikus, Business Informatics Engineer (záradékban a specializáció megnevezésével)

 

 

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A dróntechnológia területén egyre növekszik az igény a gazdaságinformatikus MSc szintű tudással rendelkező munkavállalókra. Végzett mérnökeink felkészültek önálló vállalkozások alapítására, meglévők irányítására is.

 

 

A képzés költsége

Állami ösztöndíjas finanszírozás esetén a képzés költségét a Magyar Állam viseli. Önköltséges képzés díja nappali munkarendben 490.000 Ft/félév, levelező munkarendben 490.000 Ft/félév.