• icon1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70.
 • iconinfo@gdf.hu
icon
+36 20 277 01 07

Képzések

Gazdaságinformatikus (MSc)

Képzés helyszíne: Budapest
A képzés formája: nappali (munka mellett végezhető időbeosztással, kontaktórák jellemzően péntek délután és szombaton vannak)
Finanszírozási forma: államilag finanszírozott és önköltséges

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a gazdaságinformatikus alapképzési szak.
 • Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a mérnökinformatikus, a programtervező informatikus és az üzemmérnök-informatikus alapképzési szak. meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. Ezekben az esetekben (az üzemmérnök-informatikus alapképzési oklevéllel rendelkezők kivételével) — a mesterképzési képzési ciklusba való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 70 kredit az alábbi területekről:
  • természettudományos ismeretek (analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány) területéről 10 kredit;
  • gazdasági és humán ismeretek közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, európai uniós ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan) ismeretek] területéről 20 kredit;
  • informatikai ismeretek (számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógép-hálózatok, programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés, adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, fejlesztés, -menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások) területéről 40 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányaiból a felsorolt területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
A 18/2016. (VIII. 5.) EMMI Rendelet 9.4.2. pontja szerint az üzemmérnök-informatikus alapképzési szakról a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • természettudományos alapismeretek (analízis, statisztika, operációkutatás) 10 kredit,
 • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, pénzügyi ismeretek, számvitel, kontrolling) 20 kredit;
 • informatikai ismeretek (számítógép-architektúrák, adatbázisok, üzleti intelligencia, vállalatirányítási rendszerek, minőségbiztosítás, informatikai audit, rendszerfejlesztés) 30 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a 60 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A képzés célja:

Okleveles gazdaságinformatikusként   ismered az üzleti világ elvárásait, folyamatait, és ebbe hatékonyan integrálod a megfelelő informatikai infrastruktúrát.  Rendszerben gondolkodva új folyamatokat, modelleket alkotsz és irányítasz.

Választható specializáció:

 • drónadat-gazdálkodás specializáció: A hallgatók elméleti és gyakorlati felkészítést kapnak a drónadat-gazdálkodási feladatok tervezésének és végrehajtásának területeiről, az adatszerzés és a vizuális adatfeldolgozás megvalósításairól. Az itt szerzett ismeretek alkalmassá teszik hallgatóinkat a gazdálkodást érintő tervezési és adatfeldolgozási feladatok megoldására, a folyamatok irányítására.

Főbb tárgyak, ismeretkörök:

 • Matematika – operációkutatás, többváltozós statisztika
 • Gazdasági ismeretek – stratégiai menedzsment, vezetői számvitel és controlling
 • Környezetvédelmi ismeretek – környezetvédelem, rendszerelmélet
 • Párhuzamos adatfeldolgozási ismeretek – párhuzamos és elosztott adatfeldolgozás
 • Adatbázis ismeretkör – adatárház-fejlesztés, adatbányászat és Big Data
 • Informatikai stratégia
 • Szolgáltatásbiztonság- modellezés és elemzés

A diplomában szereplő szakmai végzettség:

Okleveles gazdaságinformatikus

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A dróntechnológia területén egyre növekszik az igény a gazdaságinformatikus MSc szintű tudással rendelkező munkavállalókra. Végzett mérnökeink felkészültek önálló vállalkozások alapítására, meglévők irányítására is.

 

Képzés megnevezése

Munkarend

Képzési idő

Finanszírozási forma

Költség/félév

Gazdaságinformatikus (MSc)

nappali

4 félév

államilag finanszírozott

0 Ft

Gazdaságinformatikus (MSc)

nappali

4 félév

önköltséges

450.000 Ft