A jelen fejlődése, a jövő kulcsa.

Nyílt levél a Gábor Dénes Egyetem részére

Tisztelt Dr. Zimányi Krisztina - a GDE képviseletében!
Tisztelt dr. Dietz Ferenc - a GDE képviseletében!

Sajnálattal értesültünk az Önök által megfogalmazott Nyílt levélből arról, hogy a GDE visszalép a fenntartói jog átvételének szándékától.

Sajnáljuk, hogy mint az Érintettek közül az egyik leginkább érintett közösség, az iskola tanári testülete és az oktatást támogató munkatársak, mi, nem nyilváníthattunk véleményt a fenntartóváltással kapcsolatban.

tovább olvasom

Válasz a Tamási Szülői Választmány részére

Tisztelt Tamási Szülői Választmány!

Tisztelettel megköszönjük a Szülői Választmány 2024. március 8-án, péntek délelőtt küldött megkeresését és az abban szereplő fontos kérdéseket. Jelen levelünket nyilvánosan is közöljük a honlapunkon, hogy válaszaink minél gyorsabban eljuthassanak a további érintettekhez, az iskola tanáraihoz és diákjaihoz is.

tovább olvasom

A Gábor Dénes Egyetem tájékoztatása a Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium fenntartóváltása ügyében

Kedves Tamásis Diákok, Szülők, Tanárok!

A Gábor Dénes Egyetem, a hazai oktatás - digitalizációval és mesterséges intelligencia alkalmazásával is támogatott - versenyképességének növelése iránti elkötelezettségéből fakadóan egy tisztán szakmai fejlesztési koncepcióval fenntartóváltási ajánlatot tett a Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium (Tamási) közössége részére.

tovább olvasom tájékoztató letöltése

Nyílt levél a Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium diákjai, pedagógusai és a gyermekek szülői részére

Kedves Tamásis Diákok, Szülők, Tanárok, és Érdeklődők!

A Gábor Dénes Egyetem (a továbbiakban: GDE) felsőoktatási intézményként elkötelezett a magyar oktatás ügye mellett. Egyetemünk egy átfogó szakmai javaslatot mutatott be Önöknek, melynek központi gondolata: Hogyan lehet a gyerekeknek a köznevelési rendszerbe belépéstől az érettségiig olyan feltételeket biztosítani, olyan képességeket-, tudást átadni, amellyel zökkenőmentesen, sikeresen tudnak átlépni a köznevelésből a felsőoktatás világába. Hitünk, szakmai meggyőződésünk szerint ez stabil alapot jelenthet, hogy kiegyensúlyozott, sikeres, boldog felnőttekké váljanak. A javaslatunk megfontolása, támogatása esetén, a GDE közösségéhez csatlakozva együtt tudjuk ezt a sikeres utat végig járni.

tovább olvasom

Üdvözöljük!

A Gábor Dénes Egyetem szándékát fejezte ki abban, hogy átvegye a Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fenntartói jogait. Közösen a tantestülettel és a szülői közösséggel képzeli el az iskola fejlesztését. A víziónk megvalósításához vezető utunk öt fő pilléren alapszik: módszertani megújulás, tartalmi megújulás, infrastrukturális megújulás, illetve a tanórán kívüli foglalkozások és az iskolán kívüli lehetőségek megfelelő kihasználása.

Kérem fogadja sok szeretettel az általunk megálmodott koncepciót, amelyet az alábbi gombra kattintva letölthet.

Iskolakoncepció letöltése

Köznevelési bemutató tananyagok

A tantárgyak alatt elhelyezett “megnézem” gombra kattintva betekintést nyerhet az adott tárgyból készülő Köznevelési bemutató kurzusba. A kurzuson belül tanórák digitális előadásait, tesztfeladatokat és ePUB formátumú digitális tankönyveket talál.

Az Aether videótartalom-kezelő rendszerben készült digitális előadások lejátszófelülete párhuzamosan, több videóablakban futó tartalom megjelenítésére képes, ezért alkalmas az előadás vizuális támogatására.

Kiváló megoldást nyújt arra az esetre, ha a tanári kontaktóra nem, vagy csak nehezen kivitelezhető, illetve tanórák multimédiás támogatására.

Kémia

A kémia tantárgy 7. osztályos bemutató anyagai a kémia tudományterületének alapvető jellemzőivel, eredetével és a mindennapi életben való előfordulásával foglalkozó témakörökbe nyújtanak betekintést.

megnézem »
Fizika

A fizika tantárgy 7. osztályos bemutató anyagai a hidrosztatikus nyomással és a légnyomással foglalkozó témakörökbe nyújtanak betekintést.

megnézem »
Természettudomány

A természettudomány tantárgy 7. osztályos bemutató anyagai az atomok felépítésével és fontosabb jellemzőivel foglalkozó témakörökbe nyújtanak betekintést.

megnézem »
Közép- és emelt szintű matematikaérettségire felkészítő kurzus

 

megnézem »
Társadalmi, állampolgári ismeretek - Közép- és emelt szintű történelemérettségi-felkészítő e-learning kurzus

 

megnézem »
Az őskor és az ókor történelme - Közép- és emelt szintű történelemérettségi-felkészítő e-learning kurzus

 

megnézem »
A középkor történelme - Közép- és emelt szintű történelemérettségi-felkészítő e-learning kurzus

 

megnézem »
Az újkor történelme - Közép- és emelt szintű történelemérettségi-felkészítő e-learning kurzus

 

megnézem »
A jelenkor történelme - Közép- és emelt szintű történelemérettségi-felkészítő e-learning kurzus

 

megnézem »
Az ókori irodalom - Közép- és emelt szintű irodalomérettségi-felkészítő e-learning kurzus

 

megnézem »
A középkor és a reneszánsz irodalma - Közép- és emelt szintű irodalomérettségi-felkészítő e-learning kurzus

 

megnézem »
A barokk és a klasszicizmus irodalma (17-18. század) - Közép- és emelt szintű irodalomérettségi-felkészítő e-learning kurzus

 

megnézem »
A romantika irodalma (19. század) - Közép- és emelt szintű irodalomérettségi-felkészítő e-learning kurzus

 

megnézem »
A 19. század második felének irodalma - Közép- és emelt szintű irodalomérettségi-felkészítő e-learning kurzus

 

megnézem »
A modernség irodalma I. - Közép- és emelt szintű irodalomérettségi-felkészítő e-learning kurzus

 

megnézem »
A modernség irodalma II. - Közép- és emelt szintű irodalomérettségi-felkészítő e-learning kurzus

 

megnézem »
Magyar irodalom a 20. század második felében, regionális irodalom, az irodalom határterületei - Közép- és emelt szintű irodalomérettségi-felkészítő e-learning kurzus

 

megnézem »

Kérdezzen bátran!

Amennyiben kérdése lenne, írjon nekünk bátran: tamasiaron@gde.hu

A kérdéseket együtt a válasszal ezen a weboldalon fogjuk közzétenni, így érdemes ide látogatnia a jövőben is.

Kérdések - Válaszok

Amint azt az iskolafejlesztési koncepciónkban is megjelöltük, kiemelt célunk, hogy megteremtsük a hatékony tanítási munkához szükséges legkorszerűbb digitális technológiai hátteret.

Nem tervezzük a jelenlegi osztályokban változtatást, a bennlévő diákok a jelenlegi feltételekkel fejezhetik be a tanulmányaikat.

Teljes átláthatóságot biztosítunk, ezért tartottunk és tartunk tájékoztató rendezvényeket, illetve megosztjuk honlapunkon a terveinket és válaszolunk a beérkező kérdésekre.

Természetesen nyitottak vagyunk minden, a diákok érdekét szolgáló együttműködés támogatására.

Az Iskola közösségének építését fontos eszköznek tartjuk a hatékony oktató-nevelő munkában. Ezért a jól működő hagyományok megőrzését, felelevenítését támogatjuk.

A pedagógiai program megújítása a tantestület és a szülői képviselet bevonásával fog megvalósulni, melyben indokoltnak látunk megtartani minden olyan korábban jól működő gyakorlatot, amely a diákok testi-szellemi-lelki fejlődését hatékonyan támogatta.

Az iskolában a nyelvi kínálatot a diákok igényeihez igazodva szeretnénk kialakítani, célunk, hogy olyan nyelveket tanulhassanak, amit később hasznosítani tudjanak. Így megvizsgáljuk, hogy szükséges-e bővíteni új nyelvekkel a képzést. Ez a terület is a tantestület bevonásával lesz kialakítva, amiben a jól és hatékonyan működő gyakorlatok fenntartása indokolt.

A most felvételiző diákokat finanszírozási változások nem érintik, az infrastruktúrális és módszertani fejlesztéseknek azonban élvezői lehetnek.

Egy - részleteiben az érintettekkel közösen kialakítandó - iskolafejlesztési ajánlatot tettünk az iskola közössége részére, amely jelentős saját forrás bevonásával tesz lehetővé egy jóval magasabb színvonalon működő intézményt. Hosszú távon nonprofit fenntarthatóságot tervezünk, míg a rövid távú forrásszükségletet magunk biztosítjuk. A teljes folyamatban maximális átláthatóságra törekedtünk és törekszünk a jövőben is, ezért készítettük el írásos anyagunkat és adtuk át előzetes szülői és tanári tájékoztatásra. Ez nem törvényi kötelezettség, a bizalom megteremtését reméljük tőle, a fejlesztés irányát mutattuk be benne. Teveink szerint a későbbiek folyamán is egyeztetve valósulhatnak meg a fejlesztések, vagyis a konkrétum változtatásokat közösen fogjuk kialakítani.

Minden innovatív kezdeményezést örömmel veszünk, a tantestülettel közösen alakítjuk ki az új pedagógiai programot, melynek keretében ezt a felvetést is megvizsgáljuk, és amennyiben a diákok eredményes és fenntartható felkészítéséhez hozzájárul, támogatjuk.

Az iskola jelenlegi osztályfelépítése megfelelő, ebben nem indokolt változtatni. Az osztálylétszámokban jelenleg tapasztalható csökkenő tendencia viszont fontos figyelmeztetést jelent mindannyiunknak, átfogó megújításunkkal célunk az iskola újra felfelé ívelő pályára állítása.

Alapelvünk, hogy az Iskola értékes hagyományait, programelemeit tovább vigyük - így az erdei iskolát is megőrizzük.

Köszönettel vesszük a támogatást, célunk egy olyan összetett együttműködés kialakítása, mely minden iskolai érintett - diák, pedagógus, szülő - előnyére válik.

Számos hazai és külföldi intézményben működik sikeresen a modell, felkészült pedagógusok és támogató intézmény mellett nincs ennek veszélye.

A pedagógiai program megújítása az érintettek bevonásával közösen fog megtörténni, ennek során vizsgálja meg a tantestület, a szülők és a fenntartó az óraszámokat.

Egy átfogó szakmai koncepciót tettünk le ajánlatként az iskola közössége részére, melynek tételes kimunkására közös gondolkodásra hívtuk az érintetteket. Bár az anyagban megjelöltünk konkrét infrastrukturális fejlesztéseket is, de úgy tartjuk célszerűnek, hogy a további megvalósuló programokat együtt jelöljük ki. De hogy még konkrétabbak legyünk, 2,4 milliárd forint vissza nem térítendő fenntartói többlettámogatást biztosítunk az első négy évre, melynek felhasználása így az érintettekkel közösen kerül meghatározásra.

A 2024-ben induló osztályokat a változás finanszírozás tekintetében nem érinti, a gimnáziumot a jelenlegi feltételekkel tudja a gyermek befejezni.

Terveink szerint az iskola továbbra is részt vesz a köznevelés kötelező feladatellátásában, így a beiskolázási területről érkező gyermekek - a Magyar Állammal kötendő szerződésünk alapján - állami finanszírozással, ingyenesen tanulhatnak a későbbiekben is. Továbbá támogatjuk, hogy a tehetséges tanulók szociális rászorultság esetén, figyelembe véve akár a lakóhelyet, akár az iskolába járó testvéreket is kedvezményesen vagy akár teljes mértékben ingyenesen tanulhassanak.

A hatályos jogszabályokat minden köznevelési intézménynek, fenntartótól függetlenül, be kell tartani, ez alapvető elvárás részünkről is.

Az Iskola - fenntartótól függetlenül - továbbra is ellátja a hatályos jogszabályok szerinti kötelezettségeit. Terveink között szerepel a fejlesztő pedagógusok kapacitásának bővítése, ami az SNI státuszú diákok hatékony ellátását biztosítani fogja a továbbiakban is.

Nincs kizárólagos informatikai vagy matematikai hangsúly a tervezett képzésen. Olyan képzés a célunk, amely változatos továbbtanulási célokra készíti fel diákjainkat. A kompetenciafejlesztési irányok terveinkben nem informatika órák sokaságát, hanem a tanórákon alkalmazott változatos módszertani eljárásokat és színes szakköri lehetőségeket, továbbá szabadon választott fakultációs és mikrotanúsítványt nyújtó képzéseket jelent, amelyek révén a diákok képességei, készségei, kompetenciái fejlődnek és képessé teszik őket olyan továbbtanulási irányt választani, amely valóban adottságaikhoz illeszkednek.

Teljes átláthatóságot biztosítunk, ezért tartottunk és tartunk tájékoztató rendezvényeket, illetve megosztjuk honlapunkon a terveinket és válaszolunk a beérkező kérdésekre.

A teljes folyamatban maximális átláthatóságra törekedtünk és törekszünk a jövőben is, ezért készítettük el írásos anyagunkat és adtuk át előzetes szülői és tanári tájékoztatásra. Ez nem törvényi kötelezettség, a bizalom megteremtését reméljük tőle. Teveink szerint a későbbiek folyamán is egyeztetve valósulhatnak meg a fejlesztések.

Természetesen az Iskola - fenntartótól függetlenül - most és később is ellátja a jogszabályban meghatározott feladatait. Célunk, hogy mindezt a lehető legmagasabb színvonalon tegye, biztosítjuk az ehhez szükséges forrásokat.

Terveink szerint az iskola továbbra is részt vesz a köznevelés kötelező feladatellátásában, így a beiskolázási területről érkező gyermekek - a Magyar Állammal kötendő szerződésünk alapján - állami finanszírozással, ingyenesen tanulhatnak a későbbiekben is. A kötelező felvételi rendszerét jogszabályok alapján az érintett hatóságok szabályozzák, annak megállapítása nem a fenntartó kompetenciája.

Terveink szerint az iskola továbbra is részt vesz a köznevelés kötelező feladatellátásában, így a beiskolázási területről érkező gyermekek - a Magyar Állammal kötendő szerződésünk alapján - állami finanszírozással, ingyenesen tanulhatnak a későbbiekben is. A kötelező, körzetes felvételi rendszerét jogszabályok alapján az érintett hatóságok szabályozzák, annak megállapítása nem a fenntartó kompetenciája.

Nem látjuk indokoltnak ennek megváltoztatását, de mint azt már ismertettük, a pedagógiai program megújítása az érintettek bevonásával közösen fog megtörténni.

Célunk az iskola szakmai és infrastrukturális átfogó fejlesztése, amelyből az idejáró diákoknak kizárólag előnyei származhatnak. Bár jogilag valóban csak véleményt nyilvánítanak a szülők és a pedagógusok, számunkra ügydöntő a véleményük, mivel csak velük együttműködésben lehet a tervezett iskolafejlesztést sikeresen megvalósítani.

A fenntartóváltás esetén a GDE az állammal kötött szerződésben vállalja, hogy a bennlévő diákokat a változás finanszírozás tekintetében nem érinti, az általános iskolások a 8. osztály befejezéséig, a gimnazisták az érettségi vizsgáig a jelenlegi feltételekkel tanulhatnak. Ők a fejlesztéseknek haszonélvezői lesznek, de a finanszírozásban családjuk nem vesz részt.

Az iskola pedagógiai programja a tantestület bevonásával kerül megújításra, melyben támogatásra érdemes minden olyan kezdeményezés, mely az iskola diákjainak hatékonyabb testi-szellemi-lelki fejlődését szolgálja.

Az iskola működtetése mindig non-profit marad, nem törekszünk a profit elérésére, célunk, hogy hosszú távon az iskola - a megemelt magasabb minőségi színvonalon - pénzügyileg fenntartható legyen. Rövid távon pedig az Egyetem biztosítja a fejlesztés forrásszükségletét. Az iskola minden bevételét kizárólag az iskolával kapcsolatos kiadásokra fogjuk fordítani.

A bennlévő diákokat a változás - finanszírozás tekintetében - nem érinti, az általános iskolások a 8. osztály befejezéséig, a gimnazisták az érettségi vizsgáig a jelenlegi feltételekkel tanulhatnak. Ők a fejlesztéseknek haszonélvezői lesznek, de a finanszírozásban családjuk nem vesz részt.

Támogatási programunkkal biztosítjuk, hogy a tehetséges tanulók szociális rászorultság esetén, figyelembe véve akár a lakóhelyet, akár az iskolába járó testvéreket is, kedvezményesen vagy akár teljes mértékben ingyenes tanulhassanak.

Vállaljuk, hogy négy éven keresztül évente 600 millió, összesen 2,4 milliárd forint fenntartói többlettámogatást nyújtunk az iskola fejlesztése és magasabb színvonalon működtetése céljából, továbbá várhatóan 6, de maximum 8 év alatt egy fenntartható kiemelt presztízsű, a rangsorokban az utóbbi években hátrasorolódó tendenciát felszálló ágra váltó intézményt hozunk létre. Amennyiben ezek nem teljesülnek, önkéntesen adjuk vissza állami fenntartásba az intézményt.

Terveink szerint az iskola továbbra is részt vesz a köznevelés kötelező feladatellátásában, így a beiskolázási területről érkező gyermekek - a Magyar Állammal kötendő szerződésünk alapján - állami finanszírozással, ingyenesen tanulhatnak a későbbiekben is. A beiskolázási körzetek kialakításáról a hatályos jogszabályok rendelkeznek, az az illetékes állami szervezetek hatásköre. Továbbá az iskolában biztosított lesz az is, hogy a szociális helyzetre illetve tanulmányi eredményekre tekintettel támogatott formában tanulhassanak diákok.

Az állami fenntartáshoz képest jelentősen emelt szolgáltatási csomag, valamint a pedagógusok eredményorientált motivációs többletdíjazása fenntartását biztosítja a szülői hozzájárulás, ami nélkül az állami finanszírozás nem nyújtana kellő fedezetet a tervezett kiemelkedően magas színvonal megteremtésére. A díj összege még nem került meghatározásra, azt az iskola működési költségei alapján kerül kalkulálásra, miszerint az iskola hosszú távon non-profit jelleggel fenntartható legyen. Rövid távon pedig a többletszolgáltatással járó veszteséget a fenntartó átvállalja.

Terveink szerint az iskola továbbra is részt vesz a köznevelés kötelező feladatellátásában, így a beiskolázási területről érkező gyermekek - a Magyar Állammal kötendő szerződésünk alapján - állami finanszírozással, ingyenesen tanulhatnak a későbbiekben is. A beiskolázási körzetek kialakításáról a hatályos jogszabályok rendelkeznek, az az illetékes állami szervezetek hatásköre. Továbbá az iskolában biztosított lesz az is, hogy a szociális helyzetre illetve tanulmányi eredményekre tekintettel támogatott formában tanulhassanak diákok.

A GDE szakmai stratégiai céljaihoz illeszkedve, társadalmi felelősségvállalásunk keretében vállaljuk az iskola fejlesztését és fenntartását, jelentős szakmai és anyagi támogatást biztosítva részére. A Tamási olyan iskola, amely 12 évfolyamos működési modelljével és nyelvi képzési rendszerében felmutatott eredményekkel alapot képez az egyetemi szintű céljaink - így a jövő digitális képzési tartalmaiban a középiskolából kikerülő diákok kompetenciáinak, motivációinak, valós tudásának érvényesítésében - legszélesebb körű és hatékony megvalósíthatóságát. Az iskola jelenlegi státuszában lévő jelentős fejlődési potenciál pedig az eredmények minél jobb mérhetőségét támogatja.

Terveink szerint az iskola továbbra is részt vesz a köznevelés kötelező feladatellátásában, így a beiskolázási területről érkező gyermekek - a Magyar Állammal kötendő szerződésünk alapján - állami finanszírozással, ingyenesen tanulhatnak a későbbiekben is. A kötelező felvételi rendszerét jogszabályok alapján az érintett hatóságok szabályozzák, annak megállapítása nem a fenntartó kompetenciája.

Jogszabályok megfelelően rendelkeznek a köznevelésről, annak alanyi jogon történő igénybevehetőségéről, így fenntartótól és helyzettől függetlenül nem fordulhat elő, hogy a diákok iskola nélkül maradjanak. Saját vállalásunk, hogy négy éven keresztül évente 600 millió, összesen 2,4 milliárd forint fenntartói többlettámogatást nyújtunk az iskola fejlesztése és magasabb színvonalon működtetése céljára, továbbá várhatóan 6, de maximum 8 év alatt egy fenntartható kiemelt presztízsű intézményt hozunk létre. Amennyiben ezek nem teljesülnek, önkéntesen adjuk vissza állami fenntartásba az intézményt.

Az étkezési kínálatnak, árnak és kedvezményeinek meghatározása csak a szülők, a fenntartó és a beszállító egyeztetése során alakulhat ki. Mindenképpen támogatjuk, hogy a menza szolgáltatásai mindenki számára elérhető árkategóriát is biztosítsanak.

Az állami fenntartáshoz képest jelentősen emelt szolgáltatási csomag, valamint a pedagógusok eredményorientált motivációs többletdíjazása fenntartását biztosítja a szülői hozzájárulás, ami nélkül az állami finanszírozás nem nyújtana kellő fedezetet a tervezett kiemelkedően magas színvonal megteremtésére. Más intézménnyel való összevetés esetén javasoljuk a fenntartóváltással járó fejlesztési program összehasonlítását is.

A Gábor Dénes Egyetem egy értékes, előremutató, szakmai és finanszírozási szempontból is nagyvonalú és tesztességes ajánlatot tett az iskola közössége részére. Amennyiben sem a szülők, sem a pedagógusok nem támogatják az iskola általunk javasolt tartalmi és minőségi megújulását, úgy egyoldalúan valóban indokolatlan részünkről ez a jelentős szakmai és pénzügyi elköteleződés.

Terveink szerint az iskola továbbra is részt vesz a köznevelés kötelező feladatellátásában, így a beiskolázási területről érkező gyermekek - a Magyar Állammal kötendő szerződésünk alapján - állami finanszírozással, ingyenesen tanulhatnak a későbbiekben is. A kötelező, körzetes felvételi rendszerét jogszabályok alapján az érintett hatóságok szabályozzák, annak megállapítása nem a fenntartó kompetenciája.

Terveink szerint az iskola továbbra is részt vesz a köznevelés kötelező feladatellátásában, így a beiskolázási területről érkező gyermekek - a Magyar Állammal kötendő szerződésünk alapján - állami finanszírozással, ingyenesen tanulhatnak a későbbiekben is. A beiskolázási körzetek kialakításáról a hatályos jogszabályok rendelkeznek, az az illetékes állami szervezetek hatásköre.

Az állami fenntartáshoz képest jelentősen emelt szolgáltatási csomag, valamint a pedagógusok teljesítményorientált motivációs többletdíjazása fenntartását biztosítja a szülői hozzájárulás, ami nélkül az állami finanszírozás nem nyújtana kellő fedezetet a tervezett kiemelkedően magas színvonal megteremtésére. A díj összege még nem került meghatározásra, azt az iskola működési költségei alapján kerül kalkulálásra, miszerint az iskola hosszú távon non-profit jelleggel fenntartható legyen. Rövid távon a többletszolgáltatással járó többletköltséget a fenntartó átvállalja.

Természetesen az Iskola - fenntartótól függetlenül - most és később is ellátja a jogszabályban meghatározott feladatait. Célunk, hogy mindezt a lehető legmagasabb színvonalon tegye, biztosítjuk az ehhez szükséges forrásokat.

A szülői hozzájárulás befizetésének időbeli elosztására többféle gyakorlat létezik a nem állami iskolákban. Ezeket a bevált gyakorlatokat fogjuk megvizsgálni és a helyi lehetőségekhez igazítani, lehetőleg többféle módozatot is felkínálva a szülőknek. A díj összege még nem került meghatározásra, azt az iskola - magasabb minőségi és kínálati színvonalon történő - működési költségei alapján kerül kalkulálásra, miszerint az iskola hosszú távon non-profit jelleggel fenntartható legyen. Rövid távon pedig a többletszolgáltatásssal járó veszteséget a fenntartó átvállalja.

A pedagógiai program megújítása az érintettek bevonásával közösen fog megtörténni, ennek során vizsgálja meg a tantestület, a szülők és a fenntartó az óraszámokat.

A bennlévő diákokat a változás finanszírozás tekintetében nem érinti, az általános iskolások a 8. osztály befejezéséig, a gimnazisták az érettségi vizsgáig a jelenlegi feltételekkel tanulhatnak. Ők a fejlesztéseknek haszonélvezői lesznek, de a finanszírozásban családjuk nem vesz részt.

Az Iskola közösségének építését, a közösség eleven kapcsolatainak fenntartását fontos eszköznek tartjuk a hatékony oktató-nevelő munkában. Ezért a jól működő hagyományok megőrzését támogatjuk.

A GDE szakmai stratégiai céljaihoz illeszkedve, társadalmi felelősségvállalásunk keretében vállaljuk az iskola fejlesztését és fenntartását. A Tamási olyan iskola, amely 12 évfolyamos működési modelljével és nyelvi képzési rendszerében felmutatott eredményekkel alapot képez az egyetemi szintű céljaink - így a jövő digitális képzési tartalmaiban a középiskolából kikerülő diákok kompetenciáinak, motivációinak, valós tudásának érvényesítésében - legszélesebb körű és hatékony megvalósíthatóságát. Az iskola jelenlegi státuszában lévő jelentős fejlődési potenciál pedig az eredmények minél jobb mérhetőségét támogatja.

Minden innovatív kezdeményezést örömmel veszünk, a tantestülettel közösen lesz kialakítva az új pedagógiai program, melynek keretében ezt a felvetést is megvizsgáljuk, és amennyiben a diákok eredményes felkészítéséhez hozzájárul, támogatjuk.

Iskolafejlesztési ajánlatunk, reményeink szerint, minden érintett diák és pedagógus számára többletet nyújt, így véleményünk szerint nem vetődhet fel ez a kérdés senkinél. Programunk az Iskola polgárainak, tanároknak, szülőknek és diákoknak az együttműködésére épül, ennek szellemében lehetséges csak a kitűzött célok elérése. Az Iskola stabilitásának megőrzését is a közösen egyeztetett és fokozatosan bevezetett fejlesztések teszik lehetővé, ami mindannyiunk biztonságérzetét szolgálja. A pedagógiai, módszertani fejlesztések a pedagógusokra és a pedagógiai munkát segítő szakemberekre nagyobb terheket rónak, amelyeket teljesítményorientált bérpótlékkal honorálunk. Ezek az eljárások biztosíthatják az Iskola folyamatos és stabil működését a fejlesztések során is.

A tanórán kívüli javasolt szakköröket térítésmentesen szeretnénk a diákok részére biztosítani.

Általában a nem állami iskolák felvételi folyamatában is fontos elem a központi írásbeli felvételi vizsga. A felvételi eljárás új rendjét a tantestülettel együtt kívánjuk kidolgozni, az új oktatási profil, a pedagógiai szempontok és a finanszírozás fenntarthatóságának figyelembe vételével. Jelenlegi terveink között a központi írásbeli megtartása szerepel.

Terveink szerint az iskola továbbra is részt vesz a köznevelés kötelező feladatellátásában, így a beiskolázási területről érkező gyermekek - a Magyar Állammal kötendő szerződésünk alapján - állami finanszírozással, ingyenesen tanulhatnak a későbbiekben is. Számukat az állam a szerződésben határozza meg.

A leghatékonyabb tudásátadást biztosító módszerek és eszközök használatát támogatjuk. A tankönyvek kiválasztása a szaktanárok kompetenciája. Természetesen lehet és kell tankönyveket használni a köznevelésben.