A Gábor Dénes Egyetem tájékoztatása a fenntartóváltás ügyében

Kedves Tamásis Diákok, Szülők, Tanárok!


A Gábor Dénes Egyetem, a hazai oktatás – digitalizációval és mesterséges intelligencia alkalmazásával is támogatott – versenyképességének növelése iránti elkötelezettségéből fakadóan egy tisztán szakmai fejlesztési koncepcióval fenntartóváltási ajánlatot tett a Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium (Tamási) közössége részére.

 

Egyetemünk tiszta, átlátható és nyitott egyeztetési folyamatot kezdett el az iskola tanáraival, szülőkkel és diákokkal (Érintettek). Azonban az elmúlt egy hétben a valós tényektől és szándékoktól jelentősen eltorzított, számos esetben valótlan információk és spekulációk jelentek meg a közösségi médiában, sajtóban és sajnos már a Tamásiban is. Ennek következményeként a szakmai szintről tisztán politikai színtérre helyeződött a közbeszéd, amely kommunikáció teljesen elfojtja a szakmaiságot, és az egyetlen igazán fontos szempontot, a diákok érdekét. Ebben a környezetben nincs lehetőségük az Érintetteknek kialakítani szakmai párbeszéd alapján saját álláspontjukat, mert egyes véleményvezérek – kérdések feltevése és válaszok meghallgatása nélkül – igaztalan támadással, petíciókkal, tüntetésekkel próbálják a közhangulatot befolyásolni. Az ilyen romboló kommunikáció egyetlen célja, hogy megakadályozza, őszinte és előremutató szakmai egyeztetési folyamatot a közösen megvalósítandó jó ügy érdekében.

 

Értékrendünk középpontjában a diákok érdekei állnak, ezért úgy döntöttünk, hogy a Gábor Dénes Egyetem visszalép a fenntartói jog átvételének szándékától, mivel sem a gyermekeket, sem a tanáraikat nem kívánjuk méltatlan helyzetbe hozni, a közelgő választások politikai csatározásainak kereszttűzébe állítani.

 

A GDE eszmeisége szerint kénytelenek voltunk ezt a döntést meghozni annak ellenére, hogy az Érintettek köréből – írásban és szóban egyaránt – számos együttműködő és támogató visszajelzés érkezett a fejlesztési koncepcióinkra, de be kellett látnunk, hogy egy választási kampány időszakában nem lehet a valós és szakmai értékekről, közös jó célokról őszintén beszélni az Érintettekkel. Be kellett látnunk, hogy a romboló kommunikációt folytató véleményvezérek ezt nem hagyják, és fennáll az esélye, hogy folytatódik a céljainkkal egyetértő szülők, tanárok további megfélemlítése, elnémítása.

 

A tervezés és az egyeztetések során is egyértelműen visszaigazolást nyert a fejlesztések szükségessége, a változás igénye. Adatokkal alátámaszthatóan az iskola kihasználtsága, tanulói létszáma, a kerületi gyermekek aránya és felvételi pontszám egyaránt rohamosan csökken. Az elmúlt néhány évben a korábbiakhoz képest több, mint negyedével kevesebb gyermek jár a Tamásiba, a legutóbbi elsős osztályok már kisebb, mint fele létszámmal tudtak elindulni a korábbiakhoz képest, és hamarosan bekövetkezhet, hogy már csak egy elsős osztály tud indulni a korábbi hárommal szemben. Az iskola infrastruktúrája jelentős részben elavult, a régi épületszárny azonnali átfogó felújítást igényel, az egyik sportpálya használhatatlan, a digitális és szemléltető eszközpark korszerűtlen és hiányos, valamint a tanárok képzése az új technológiák magasszintű alkalmazására nem megoldott.

 

Iskolafejlesztési koncepciónkkal a fenti problémákra komplex megoldási javaslatot adtunk. Ennek főbb szakmai elemei a pedagógiai program tartalmi és módszertani megújítása, az iskolai épített és eszközinfrastruktúra fejlesztése, a legkorszerűbb oktatástechnológiai megoldások bevezetése, a pedagógusok adminisztrációs feladatainak könnyítése és motivációs bérfejlesztése. Mindezek fedezetéül az iskola korábbi költségvetését kiegészítettük volna saját forrásunk terhére a következő négy évben összesen 2,4 milliárd forint fenntartói többletforrással. Terveink szerint az intézmény – ugyanezen, mindvégig önkormányzati tulajdonban maradó épületben – üzleti érdekek nélkül, non-profit módon működött volna, egyetlen fillért sem elvonva az iskolától.

 

Nyíltan és őszintén megmondtuk azt is, hogy az iskolafejlesztés átmeneti 4-8 éves idejét követően az addigra kialakítandó korszerűbb oktatás okán és céljából szükséges plusz bevételt azoknak a szülőknek, terveink szerint elsősorban a háromszáz fős létszámveszteség helyére visszatérő diákok szüleinek kellene biztosítaniuk, akik hozzá tudnak járulni – gyermekeik érdekében és egyben elismerve az intézmény minőségét – a Tamási magas színvonalú oktatási tevékenységéhez.

 

Örömmel tapasztaltuk az egyeztetések során a koncepciónkhoz való pozitív hozzáállást, melyre alapozva felajánljuk az iskola közössége számára kötetlenebb formában a szakmai együttműködés lehetőségét, a pedagógusok ingyenes oktatásmódszertani képzésével, az alkalmazható oktatástechnológiai, digitális megoldások bemutatásával és alkalmazásának támogatásával, annak érdekében, hogy ne vesszen kárba az eddigi – jó szakmai célokért folyó – befektetett közös munka és együttgondolkodás. A szakmai információk elérhetőek maradnak továbbra is a GDE által korábban a Tamási közösségének létrehozott https://gde.hu/tamasiaron oldalon.

 

Gábor Dénes Egyetem

 

tájékoztató letöltése