IT Információbiztonság

 

 

A képzés célja

Az Információbiztonság kurzus célja, hogy átfogó ismereteket nyújtson az információbiztonság alapelveiről, fogalmairól és koncepcióiról, valamint gyakorlati készségeket biztosítson a hallgatók számára az adatbiztonság és adatvédelem, hálózatbiztonság, kriptográfia, azonosítás és hitelesítés, hozzáférés-kezelés, valamint kibertámadások és biztonsági incidensek terén. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a legfontosabb szabványokkal, jogszabályokkal és szabályzatokkal, továbbá a sérülékenységek és biztonsági rések kezelésével, rendszer- és alkalmazásbiztonsággal, biztonsági audittal és teszteléssel, valamint adatvesztés megelőzésével és helyreállítással. Külön figyelmet fordítunk a szervezeti és személybiztonsági intézkedésekre és az informatikai biztonság gyakorlati alkalmazására.

 

A kurzust ajánljuk:

 

A képzéshez szükséges előzetes ismeretek

 

A fenti előfeltételek teljesítése biztosítja, hogy a hallgatók a kurzus során elhangzó anyagokat könnyebben megértsék és sikeresen alkalmazzák a gyakorlatban.

 

Képzés felépítése

Az Információbiztonság kurzus átfogó oktatást nyújt az információbiztonság alapelveiről és gyakorlati alkalmazásáról. A kurzus az alapfogalmaktól indul, megismertetve a hallgatókat az információbiztonság alapelveivel, adatbiztonsággal és adatvédelemmel. Ezt követően részletesen foglalkozik a hálózatbiztonsággal, tűzfalakkal, kriptográfiával és titkosítással. Az azonosítás és hitelesítés, valamint a jogosultság- és hozzáférés-kezelés témakörei is mélyrehatóan tárgyalásra kerülnek.

 

A kurzus további részei a kibertámadások, biztonsági incidensek és azok kezelése, valamint a vonatkozó szabványok, jogszabályok és szabályzatok ismertetésére összpontosítanak. Emellett a sérülékenységek és biztonsági rések, rendszer- és alkalmazásbiztonság, biztonsági audit és tesztelés, valamint az adatvesztés megelőzése és helyreállítása is fontos részei az oktatásnak. A szervezeti és személybiztonsági intézkedések mellett külön hangsúlyt kap az informatikai biztonság gyakorlati alkalmazása, biztosítva, hogy a hallgatók a megszerzett tudást a valós életben is hatékonyan tudják alkalmazni

 

A képzés témái

 

Az oktatási anyag minőségi megfelelése

A tárgyat olyan szakemberek oktatják, akik széles körű tapasztalatokkal rendelkeznek a valós piaci környezetből és iparágakból, átfogó projektek megvalósítása során. Szakmai háttérük különféle szervezeti struktúrákban és iparágakban gyökerezik, beleértve a hazai és nemzetközi startupokat, a kis- és középvállalkozásokat, valamint a multinacionális vállalatokat.

 

A tananyag elsajátítása érdekében a képzés elvégzését, prezentációk, ellenőrző kérdések, gondolattérkép és előre felvett magyarázó videók segítik. A tananyag elkészítése során figyelembe vettünk minden a kor szellemének megfelelő elvárást. Ennek megfelelően a képzés fókuszában a gyakorlati tudás megszerzése áll.


Kattints és nézd meg közelebbről, hogy hogyan néz ki egy online kurzus:

 

 

A képzés mikrotanúsítványa

A képzés hallgatói a jelenleg érvényben lévő jogszabályok alapján hallgatói jogviszonyt hoznak létre a Gábor Dénes Egyetemmel. Amennyiben a kurzust sikeresen teljesítik, azaz a záró teszten, legalább 50%-os értékelést kapnak, mikrotanúsítványt állítunk ki 3 kredit teljesítéséről.

 

A képzés költsége

279.000 Ft

 

Várható indítás

2024. szeptember 1.

 

Amennyiben kérdésed lenne, az alábbi e-mail címre küldheted el kérdéseidet: info@gde.hu