A mesterséges Intelligencia alapjai

 

 

A képzés célja

Az információbiztonság és mesterséges intelligencia (MI) területén egyre növekvő igények kielégítése érdekében a képzés célja, hogy átfogó és alapos ismereteket nyújtson a gépi tanulás és mesterséges intelligencia különböző aspektusairól. A hallgatók megismerkednek az alapfogalmakkal, a különböző gépi tanulási módszerekkel, a MI sajátosságaival és az adatelőkészítéstől kezdve a modellezésen át a gyakorlati alkalmazásokig minden lényeges lépéssel. A kurzus külön figyelmet fordít az MI projektmódszertanára, az adatkezelésre, valamint a gépi látás és a természetes nyelv feldolgozás területére is. Ezen túlmenően a jogi és etikai vonatkozások is terítékre kerülnek, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak a mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségeiről és kihívásairól.

 

A kurzust ajánljuk:

 

A képzéshez szükséges előzetes ismeretek

 

A fentiek mellett a kurzus minden szükséges alapot megad az előadások és a gyakorlati foglalkozások során, így a hallgatók fokozatosan sajátíthatják el a szükséges ismereteket és készségeket.

 

Képzés felépítése

A kurzus felépítése két fő részre oszlik: az alapvető elméleti ismeretek átadására és a gyakorlati alkalmazások bemutatására. Az első részben a hallgatók megismerik a gépi tanulás alapfogalmait, fajtáit és sajátosságait, valamint betekintést nyernek a mesterséges intelligencia problémadefiníciójába és erőforrás-felhasználásába. Emellett részletesen tárgyaljuk a gépi tanulás életciklusait, a hibakeresési módszereket és a leggyakoribb döntési hibákat. A második részben a hallgatók gyakorlati projektmódszertanokat sajátítanak el, beleértve az adatelőkészítést, a modellezést és az üzembe helyezést. Ez magában foglalja az adatkezelés technikáit, mint például a feltáró adatelemzést és az adatelőkészítés stratégiáit, valamint a modellezési algoritmusokat és az automatizálás szerepét az AI megoldások prototípusépítése során. Ez a strukturált megközelítés lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy elméleti tudásukat gyakorlati készségekké alakítsák át, és felkészüljenek az MI területén való szakmai tevékenységre.

 

A képzés témái

 

Az oktatási anyag minőségi megfelelése

A tárgyat olyan szakemberek oktatják, akik széles körű tapasztalatokkal rendelkeznek a valós piaci környezetből és iparágakból, átfogó projektek megvalósítása során. Szakmai háttérük különféle szervezeti struktúrákban és iparágakban gyökerezik, beleértve a hazai és nemzetközi startupokat, a kis- és középvállalkozásokat, valamint a multinacionális vállalatokat.

 

A tananyag elsajátítása érdekében a képzés elvégzését, prezentációk, ellenőrző kérdések, gondolattérkép és előre felvett magyarázó videók segítik. A tananyag elkészítése során figyelembe vettünk minden a kor szellemének megfelelő elvárást. Ennek megfelelően a képzés fókuszában a gyakorlati tudás megszerzése áll.


Kattints és nézd meg közelebbről, hogy hogyan néz ki egy online kurzus:

 

 

A képzés mikrotanúsítványa

A képzés hallgatói a jelenleg érvényben lévő jogszabályok alapján hallgatói jogviszonyt hoznak létre a Gábor Dénes Egyetemmel. Amennyiben a kurzust sikeresen teljesítik, azaz a záró teszten, legalább 50%-os értékelést kapnak, mikrotanúsítványt állítunk ki 3 kredit teljesítéséről.

 

A képzés költsége

279.000 Ft

 

Várható indítás

2024. szeptember 1.

 

Amennyiben kérdésed lenne, az alábbi e-mail címre küldheted el kérdéseidet: info@gde.hu