SQL Server és Transact-SQL programozás

 

 

A képzés célja

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat az MS SQL Server Transact-SQL nyelvével. A képzés első fele az egyszerűbb SQL lekérdezésektől indulva az összetett lekérdezések rejtelmeibe vezet el. A második rész a DML utasításokkal (INSERT, UPDATE DELETE) kezdődik, majd a táblatervezésen át a nézetek és tárolt eljárások programozását taglalja. A végén a hatékonysági kérdések is szerepet kapnak az indexekkel foglalkozó modulban.

 

Ez a képzés különösen hasznos a következő csoportok számára:

 

A kurzus az alapoktól indulva mélyreható ismereteket nyújt az SQL Server használatáról, így a résztvevők képessé válnak hatékony és optimalizált adatbázis-rendszereket létrehozni és karbantartani.
 

A képzéshez szükséges előzetes ismeretek

A kurzus sikeres elvégzéséhez alapszintű adatkezelési ismeretek szükségesek. Ez magában foglalja az olyan alapvető szoftverek használatának ismeretét, mint például az Excel.

 

Képzés felépítése

A kurzus 12 fejezetből áll, melyekhez leckék tartoznak. Az egyes fejezetek első leckéje bevezetésként bemutatja az adott fejezet által érintett témákat. Minden fejezet végén egy összefoglaló lecke áll, ami a fejezet leckéiben szereplő legfontosabb ismereteket összegzi.

A képzéshez kisebb részben prezentációs diák tartoznak. A prezentációs diák szövegezése vázlatszerű, így a lényegi információk a videóban hangzanak el. Ha egy adott lecke időtartama lehetővé tette, akkor a prezentációs rész mellé bekerültek a gyakorlati példák is. A legtöbb esetben a demonstrációs példák a prezentációt követő külön leckében kaptak helyet.

A kurzus gyakorlati része az AdventureWorks2022 adatbázis üzleti szituációs feladataira épül. Az AdventureWorks2022 adatbázis a Microsoft által készített elképzelt kerékpár gyártó és árusító világcég

kereskedelmi rendszere. A gyakorlati (demonstrációs) leckék kiindulásként elővezetnek egy olyan életszerű, valós üzleti problémát, ami az adott lecke témaköréhez illeszkedik. A videó a felvetett probléma konkrét SQL megoldását mutatja be az SQL Server Management Studio környezetben.

 

A képzés témái

 

Az oktatási anyag minőségi megfelelése

A tananyag elsajátítása érdekében a képzés elvégzését, prezentációk, ellenőrző kérdések, gondolattérkép és előre felvett magyarázó videók segítik. A tananyag elkészítése során figyelembe vettünk minden a kor szellemének megfelelő elvárást. Ennek megfelelően a képzés fókuszában a gyakorlati tudás megszerzése áll. A képzéshez tartozó tananyag korábbi verziója az Adatbázisspecialista képzés keretében három, egymást követő évben bizonyított.


Kattints és nézd meg közelebbről, hogy hogyan néz ki egy online kurzus:

 

 

A képzés mikrotanúsítványa

A képzés hallgatói a jelenleg érvényben lévő jogszabályok alapján hallgatói jogviszonyt hoznak létre a Gábor Dénes Egyetemmel. Amennyiben a kurzust sikeresen teljesítik, azaz a záró teszten, amelyben a résztvevőnek 20 kérdésből álló feleletválasztós tesztet kell kitöltenie, legalább 50%-os értékelést kapnak, mikrotanúsítványt állítunk ki 3 kredit teljesítéséről.

 

A képzés költsége

279.000 Ft

 

Várható indítás

2024. szeptember 1.

 

Amennyiben kérdésed lenne, az alábbi e-mail címre küldheted el kérdéseidet: info@gde.hu