Microsoft Excel alapok és vizualizáció

 

 

A képzés célja

A Microsoft Excel alapok és vizualizáció c. képzés fő célja, hogy a résztvevők a mai kor elvárásainak megfelelő táblázatkezelési és vizualizációs ismeretekre tegyenek szert. A képzés egyszerű példákon át magyarázza a tematikában leírtakat. Ennek megfelelően a képzés célja, hogy a képzés végére a résztvevő használni tudja a Microsoft Excel, a PowerQuery és a PowerBI alkalmazásokat.

 

A képzéshez szükséges előzetes ismeretek

A képzés nem igényel semmilyen specifikus tudást. Elvárás a Windows operációs rendszer alapszintű tudása. Előnyt jelent bármilyen Microsoft Office alkalmazás alapszintű ismerete, mely a felület könnyebb használata során jelenthet előnyt.

 

Képzés felépítése

Az oktatási anyag felépítésénél figyelembe vettük az egymásra épülő funkciók fontosságát. Minden modul egyszerű példán keresztül mutatja be az adott eszközt, magyarázza az adott funkcionalitást.

 

Az ismeretanyag képernyőfelvétellel, közvetlen stílusban magyarázza az egyes leckék témáit. A leckék modulokba tömörítve adják vissza az összefüggő részeket.

 

A táblázatkezelés az alapoktól kezdve adja át a tudásanyagot, mely egészen a professzionális szintig halad, ahol bemutatja a kimutatások, így az alapszintű riportolás ismeretét. Ezt egészíti ki az adatok beolvasásának módja a PowerQuery alkalmzás használatával. Majd ezt követi a vizualizációs rész, mely rövid egyszerű példákon keresztül mutatja be a PowerBI alkalmazás esszenciális használatát. Az Excel ennek megfelelően egy teljesebb tudást, míg a PowerQuery és PowerBI inkább alapszintű, de az üzleti életben mégis értékes tudást biztosít, mely ismeretével a résztvevő képest lesz önállóan ellátni alapszintű riportolási feladatokat.

 

A képzés témái

 

Az oktatási anyag minőségi megfelelése

A tananyag elsajátítása érdekében a képzés elvégzését, prezentációk, ellenőrző kérdések, gondolattérkép és előre felvett magyarázó videók segítik. A tananyag elkészítése során figyelembe vettünk minden a kor szellemének megfelelő elvárást. Ennek megfelelően a képzés fókuszában a gyakorlati tudás megszerzése áll.


Kattints és nézd meg közelebbről, hogy hogyan néz ki egy online kurzus:

 

 

A képzés mikrotanúsítványa

A képzés hallgatói a jelenleg érvényben lévő jogszabályok alapján hallgatói jogviszonyt hoznak létre a Gábor Dénes Egyetemmel. Amennyiben a kurzust sikeresen teljesítik, azaz a záró teszten, amelyben a résztvevőnek 20 kérdésből álló feleletválasztós tesztet kell kitöltenie, legalább 50%-os értékelést kapnak, mikrotanúsítványt állítunk ki 3 kredit teljesítéséről.

 

A képzés költsége

279.000 Ft

 

Várható indítás

2024. szeptember 1.

 

Amennyiben kérdésed lenne, az alábbi e-mail címre küldheted el kérdéseidet: info@gde.hu