TKP2021-NVA-05 Információbiztonsági komplex kutatási program – lakossági és KKV digitális immunitás, drón adatbiztonság, MI alapú információbiztonsági alkalmazásfejlesztés

 

 

 

A Gábor Dénes Egyetem sikeresen pályázott a TKP2021-NVA „Tématerületi Kiválósági Program 2021 - Nemzetvédelmi, nemzetbiztonság alprogram” felhívására, melynek keretében a TKP2021-NVA-05 azonosítószámú, „Információbiztonsági komplex kutatási program - lakossági és KKV digitális immunitás, drón adatbiztonság, MI alapú információbiztonsági alkalmazásfejlesztés” című tématerületi kutatás projekt 702 074 400 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt célja az információbiztonság-tudatosság növelése egy komplex kutatási program keretében. Az infokommunikációs technológiák rohamos fejlődése nem csupán a digitális jólét megteremtésével jár együtt, hanem egyúttal a polgári lakosság jólétét, kényelmét is elősegítheti. Az információtechnológia azonban egyúttal óriási kockázatot is jelent, amennyiben nem tudatosan használjuk őket, így kiemelt figyelmet kell fordítani a felhasználók digitális immunitásának erősítésére. A polgári lakosságban az információbiztonság tudatosítása a saját biztonságuk erősítése mellett együtt jár az adott állam nemzetbiztonsági szintjének növelésével, a kritikus infrastruktúrák kitettségének csökkenésével.

 

A kutatási program három kutatócsoport párhuzamos munkájaként valósul meg az alábbiak szerint:

 

A projekt megvalósítására 2021. december és 2025. november között kerül sor.

A TKP2021-NVA-05 számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a Tématerületi Kiválósági Program 2021 pályázati program finanszírozásában valósul meg.

Megjelent hírek: