Hallgatói önkormányzat

 

Kapcsolat: hok@gde.hu

 

 

Tagok

Belle Dániel, elnök

Mihályi Dorián, alelnök

Bajor Norbert, programszervező

Ispánki Dávid Simon, pénzügyi felelős

Nagy Levente, titkár

Ocskó Bianka, PR

 

 

A Hallgatói Önkormányzat (HÖK) a Gábor Dénes Egyetem hallgatói érdekképviseletéért és szolgáltatásaiért felelős szervezete.

 

A GDE HÖK az egyetem hallgatóinak önálló önkormányzati szervezete, melynek tagja minden, az egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személy. A HÖK az egyetem részeként működik, működési rendszerét, szervezeti felépítését alapszabályát maga alakítja ki. Gyakorolja a hallgatói jogviszonyból származó kollektív jogokat, ellátja a hallgatók képviseletét a döntéshozó és előkészítő testületekben. Az egyetem szervezeti egységeivel együttműködve, az azok vezetésétől elvárt, a működéshez szükséges információkra, együttműködési készségükre építve látja el feladatait. Együttműködik hazai és külföldi hallgatói önkormányzatokkal, szervezetekkel, illetve együttműködhet bármely más szervezettel, melynek céljai az egyetem szellemiségével összeegyeztethetők.

 

A HÖK működéséhez és a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásához szükséges tárgyi és anyagi feltételeket az egyetem vezetése biztosítja, amelyek jogszerű felhasználását az egyetem vezetése ellenőrzi.

A HÖK képviseli a hallgatókat az egyetemi igazgatásban, felméri és megjeleníti az egyetem, valamint annak vezetése felé a hallgatók véleményét; képviseli a hallgatóságot a főbb egyetemi döntéshozó testületekben. Mindezek mellett a HÖK ellátja az egyetem hallgatóinak érdekképviseletét, érdekvédelmét, gyakorolva a törvényekben, és az egyetemi szabályzatokban meghatározott, a hallgatói jogviszonyból származó kollektív döntési, egyetértési, javaslattételi és ellenőrzési, véleményezési jogokat.

A HÖK tisztségviselői (például az elnök, az alelnök, a programokért felelős tisztségviselő vagy a titkár) tanácsot adnak az arra rászoruló hallgatóknak, legyen szó tanulmányi vagy szociális kérdésekről, rendezvényeket szerveznek és innovatív ötleteket igyekeznek megvalósítani.

A HÖK támogatja az egyetemi autonómia kialakítását és gyakorlását, az oktatás színvonalának emelését, az oktatói és hallgatói tanszabadság megvalósítását, az oktatók és hallgatók közötti jó viszony kialakítását és fenntartását, valamint az egyetemi közélet élénkítését. Szervezi az egyetemi hallgatói életet, hozzájárul a hallgatók szakmai területükön túlmutató ismereteinek, képességeinek fejlesztéséhez, felkészíti őket a közéleti szerepvállalásra.