Digitális Oktatás Tudományos Műhely

 

A Gábor Dénes Egyetem több évtizedes gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezik a távoktatás és az e-learning területén.


A Digitális Oktatás Kompetencia Központ keretein belül valósul meg a MODIKA (Modern Digital Knowledge Acquisition) projekt. Ennek célja a korszerű ismeretszerzés digitális úton történő támogatása a legkorszerűbb módszerek alkalmazásával, több korosztály, tudományterület és kultúra szerinti célcsoport részére fejlesztett digitális kurzus, tartalom és tananyag fejlesztésével. A projekt kiemelt figyelmet fordít az egyéni tanulási utak biztosítására is az egyén igényeinek megfelelően. Mindez egy olyan kutatási kontextusban történik, ahol ötvöződnek a társadalomtudományi és informatikai kutatási módszerek és hagyományok.


A Digitális tartalomfejlesztés módszertani megújítása 6 kutatócsoport összehangolt munkájával valósul meg.

  1. Digitális Tananyagelemek Fejlesztése Kutatócsoport
  2. MI Alkalmazása a Felsőoktatásban Kutatócsoport
  3. Digitális Tudásmérés Kutatócsoport
  4. Digitális – tanítás-tanulás Kompetenciafejlesztés Kutatócsoport
  5. Interkulturális Digitális Oktatás Kutatócsoport
  6. Digitális Tananyagkészítés Folyamatmenedzsment Kutatócsoport

 
A kutatócsoportok munkájában résztvevő kollégák több évtizedes tapasztalattal rendelkező oktatók és kutatók, valamint a digitális technológiákban és informatikában jártas fiatal szakemberek.

   
A projekt várható eredményeként egy Integrált digitális tananyagfejlesztő szolgáltatás fejlesztésére kerül sor, mely egységbe foglalja az e-learning készítés egyes folyamatait, annak funkcióit, a kor elvárásainak megfelelő technikai háttérrel. Mindez támogatja az e-learning 3.0 elvárásoknak megfelelő interaktív tartalom készítését, a folyamatok optimalizálását, mellyel a piacon elérhető szolgáltatás és azzal rövid vagy hosszú ciklusú képzés fejlesztése egyaránt támogatható.