1/2023. (04.27.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT

A Szenátus 2023. április 27-i ülésének napirendjéről

A Szenátus 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a Szenátus 2023. április 27-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint:

A szenátusi ülés napirendje:

  1. napirendi pont: Döntés a Szenátus napirendjének elfogadásáról;
  2. napirendi pont: A Gábor Dénes Egyetem Etikai Szabályzata;
  3. napirendi pont: A Gábor Dénes Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya;
  4. napirendi pont: Egyes képzések kivezetése;
  5. napirendi pont: A Gábor Dénes Egyetem rektori tisztségére kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázat véleményezése;
  6. A Gábor Dénes Egyetem Tudományos Tanácsa tagjainak megválasztása;
  7. napirendi pont: Egyebek.

 

2/2023. (04.27.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT

A Gábor Dénes Egyetem Etikai Szabályzatáról

A Szenátus 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal egyhangúlag elfogadta a Gábor Dénes Egyetem Etikai Szabályzatát.

 

3/2023. (04.27.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT

A Gábor Dénes Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályáról

A Szenátus 11 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határoz:

A Gábor Dénes Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályát az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

4/2023. (04.27.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT

Egyes képzések kivezetése

A Szenátus 11 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határoz:

A Gábor Dénes Egyetem Szenátusa az egyes képzések kivezetését az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

5/2023. (04.27.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT

A Gábor Dénes Egyetem rektori tisztségére kiírásra kerülő pályázati felhívás véleményezése

A Szenátus 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint határoz:

A Gábor Dénes Egyetem Szenátusa Dr. Zimányi Krisztina általános rektorhelyettes pályázati anyagát véleményével támogatja.

 

6/2023. (04.27.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT

A Gábor Dénes Egyetem rektori tisztségére kiírásra kerülő pályázati felhívás véleményezése

A Szenátus 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint határoz:

Tudományos Tanács előterjesztés szerint javasolt elnökét és tagjait megválasztja.

 

7/2023. (05.25.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT

A Gábor Dénes Egyetem 2022. évi számviteli éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének véleményezéséről

A Gábor Dénes Egyetem Szenátusa a Gábor Dénes Egyetem 2022. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését az előterjesztéshez mellékelt tartalommal 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatja, azt elfogadásra javasolja a Fenntartó felé.

8/2023. (05.25.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT

A Gábor Dénes Egyetem 2023. évi költségvetésének véleményezéséről

A Gábor Dénes Egyetem Szenátusa a Gábor Dénes Egyetem 2023. évi költségvetési tervét az előterjesztéshez mellékelt tartalommal 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja, azt elfogadásra javasolja a Fenntartó felé.

 

9/2023. (06.15.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT

A Gábor Dénes Egyetem Szervezeti és Működési Rendje módosításainak véleményezéséről

A Gábor Dénes Egyetem Szenátusa a Gábor Dénes Egyetem Szervezeti és Működési Rendje módosítását az előterjesztéshez mellékelt tartalommal 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatja, azt elfogadásra javasolja a Fenntartó felé.

10/2023. (06.15.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT

A Gábor Dénes Egyetem Hallgatói Követelményrendszere módosításainak véleményezéséről

A Gábor Dénes Egyetem Szenátusa a Gábor Dénes Egyetem Hallgatói Követelményrendszere módosítását az előterjesztéshez mellékelt tartalommal 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja, azt elfogadásra javasolja a Fenntartó felé.

11/2023. (06.15.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT

A Gábor Dénes Egyetem új mintatanterveinek elfogadásáról

A Gábor Dénes Egyetem Szenátusa a Gábor Dénes Egyetem új mintatanterveit az előterjesztéshez mellékelt tartalommal 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

 

12/2023. (07.24.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT

A Gábor Dénes Egyetem Szervezeti és Működési Rendje módosításainak elfogadása

A Gábor Dénes Egyetem Szenátusa a Gábor Dénes Egyetem Szervezeti és Működési Rendje módosítását az előterjesztéshez mellékelt tartalommal 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatja, azt elfogadásra javasolja a Fenntartó felé.

13/2023. (07.24.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT

A Gábor Dénes Egyetem Hallgatói Követelményrendszere módosításainak elfogadása

A Gábor Dénes Egyetem Szenátusa a Gábor Dénes Egyetem Hallgatói Követelményrendszere módosítását az előterjesztéshez mellékelt tartalommal 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja, azt elfogadásra javasolja a Fenntartó felé.

14/2023. (07.24.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT

A Gábor Dénes Egyetemnek a MAB részére készített Önértékelése elfogadása

A Gábor Dénes Egyetem Szenátusa a Gábor Dénes Egyetemnek a MAB részére készített Önértékelését az előterjesztéshez mellékelt tartalommal 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja és a MAB felé történő továbbításra javasolja.

 

15/2023. (08.21.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT

Dr. Szelezsán Jánosnak, a Gábor Dénes Egyetem volt rektorának rector emeritus cím adományozása

A Gábor Dénes Egyetem Szenátusa Dr. Szelezsán Jánosnak, a Gábor Dénes Egyetem volt rektorának 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül rector emeritus címet adományoz.

 

16/2023. (08.21.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT

Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábornak, a Gábor Dénes Egyetem volt rektorának rector emeritus cím adományozása

A Gábor Dénes Egyetem Szenátusa Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábornak, a Gábor Dénes Egyetem volt rektorának 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül rector emeritus címet adományoz.

 

17/2023. (08.21.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT

Javaslat az oktatásért felelős miniszternek a 2023/2024. tanévi nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására

A Gábor Dénes Egyetem Szenátusa az oktatásért felelős miniszternek a 2023/2024. tanévi nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Kocsis Szabina Gabriella hallgatóra tesz javaslatot.