A felhívás megnevezése: 2022-1.1.1-KK - Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
A projekt címe: Digitális Oktatásfejlesztési Kompetencia Központ
Azonosító: 2022-1.1.1-KK-2022-00003
Összköltség: 5 722 906 621 Ft
Támogatás összege: 4 751 687 013 Ft
GDE Támogatás összege: 837.258.284 Ft
Futamidő: A projekt Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból támogatásával valósul meg  2023. április 1. és 2027. március 31. között
(Fő) Kedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Konzorciumi partnerek:

 

A projekt célja a felsőoktatás digitális-technológiai és módszertani fejlesztése, kutatással és hasznosítható gyakorlatok kidolgozásával módszertani kereteket kíván adni a digitális oktatás hatékony beágyazásának. E mellett a jelenleg – elsősorban a felsőoktatásban – nehezen mérhető kompetenciák és kompetenciaváltozások meghatározását és mérését, valamint a hatékony kompetenciafejlesztést leginkább támogató, az intézmények által közvetlenül alkalmazható módszertanok és digitális keretrendszerek, intézményre szabható tartalmak kidolgozását tűzi ki célul.
A tevékenységek hatékony koordinációja és végrehajtása érdekében az ELTE, mint konzorciumvezető felsőoktatási intézmény létrehozza és működteti a Digitális Oktatásfejlesztési Kompetencia Központot, mely a vállalati partnerek számára korszerű kutatási hátteret biztosít fejlesztési célkitűzéseik eredményes megvalósításához.