A felhívás megnevezése: 2022-1.1.1-KK - Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
A projekt címe: Digitális Oktatásfejlesztési Kompetencia Központ
Azonosító: 2022-1.1.1-KK-2022-00003
Összköltség: 5 722 906 621 Ft
Támogatás összege: 4 751 687 013 Ft
GDE Támogatás összege: 837.258.284 Ft
Futamidő: A projekt Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból támogatásával valósul meg  2023. április 1. és 2027. március 31. között
(Fő) Kedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Konzorciumi partnerek:

 

A projekt célja a felsőoktatás digitális-technológiai és módszertani fejlesztése, kutatással és hasznosítható gyakorlatok kidolgozásával módszertani kereteket kíván adni a digitális oktatás hatékony beágyazásának. E mellett a jelenleg – elsősorban a felsőoktatásban – nehezen mérhető kompetenciák és kompetenciaváltozások meghatározását és mérését, valamint a hatékony kompetenciafejlesztést leginkább támogató, az intézmények által közvetlenül alkalmazható módszertanok és digitális keretrendszerek, intézményre szabható tartalmak kidolgozását tűzi ki célul.
A tevékenységek hatékony koordinációja és végrehajtása érdekében az ELTE, mint konzorciumvezető felsőoktatási intézmény létrehozza és működteti a Digitális Oktatásfejlesztési Kompetencia Központot, mely a vállalati partnerek számára korszerű kutatási hátteret biztosít fejlesztési célkitűzéseik eredményes megvalósításához.

A Gábor Dénes Egyetem több évtizedes gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezik a távoktatás és az e-learning területén.

A Digitális Oktatás Kompetencia Központ keretein belül valósul meg a MODIKA (Modern Digital Knowledge Acquisition) projekt. Ennek célja a korszerű ismeretszerzés digitális úton történő támogatása a legkorszerűbb módszerek alkalmazásával, több korosztály, tudományterület és kultúra szerinti célcsoport részére fejlesztett digitális kurzus, tartalom és tananyag fejlesztésével. A projekt kiemelt figyelmet fordít az egyéni tanulási utak biztosítására is az egyén igényeinek megfelelően. Mindez egy olyan kutatási kontextusban történik, ahol ötvöződnek a társadalomtudományi és informatikai kutatási módszerek és hagyományok.

A Digitális tartalomfejlesztés módszertani megújítása 6 kutatócsoport összehangolt munkájával valósul meg.

  1. Digitális Tananyagelemek Fejlesztése Kutatócsoport
  2. MI Alkalmazása a Felsőoktatásban Kutatócsoport
  3. Digitális Tudásmérés Kutatócsoport
  4. Digitális – tanítás-tanulás Kompetenciafejlesztés Kutatócsoport
  5. Interkulturális Digitális Oktatás Kutatócsoport
  6. Digitális Tananyagkészítés Folyamatmenedzsment Kutatócsoport

 

A kutatócsoportok munkájában résztvevő kollégák több évtizedes tapasztalattal rendelkező oktatók és kutatók, valamint a digitális technológiákban és informatikában jártas fiatal szakemberek.    

A projekt várható eredményeként egy Integrált digitális tananyagfejlesztő szolgáltatás fejlesztésére kerül sor, mely egységbe foglalja az e-learning készítés egyes folyamatait, annak funkcióit, a kor elvárásainak megfelelő technikai háttérrel. Mindez támogatja az e-learning 3.0 elvárásoknak megfelelő interaktív tartalom készítését, a folyamatok optimalizálását, mellyel a piacon elérhető szolgáltatás és azzal rövid vagy hosszú ciklusú képzés fejlesztése egyaránt támogatható.

Első mérföldkő: 2024.03.31. - Digitális tananyagfejlesztés módszertani útmutató koncepciója

Második mérföldkő: 2025.03.31. - Kutatások és a kurzusfejlesztési modell. Funkcionális rendszerfejlesztési terv

Harmadik mérföldkő: 2026.03.31. - Módszertani útmutató és a pilot tartalmak. Funkcionális modulok.

Negyedik mérföldkő: 2027.03.31. - Módszertani Útmutató. Integrált Digitális Tananyagfejlesztő Szolgáltatás